|

GIS wydaje zalecenia dotyczące legionelli. Obowiązują w całej Polsce

person holding persons hand
fot. Pixabay

Zakażenie legionellą nie ogranicza się już tylko do powiatu rzeszowskiego. Pierwszy oficjalnie potwierdzony przypadek zakażenia niebezpieczną bakterią Legionella pneumophila miał miejsce w województwie lubelskim. Obecna liczba zachorowań wynosi 127 przypadków, z czego 8 osób niestety zmarło (dane na dzień 25.08). W związku z tym GIS publikuje zalecenia dotyczące legionelli.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Główny Inspektorat Sanitarny, wysokie temperatury powietrza sprzyjają rozmnażaniu się bakterii Legionella w instalacjach wodnych wewnątrz budynków.

GIS przypomina, że chorzy sami w sobie nie stanowią zagrożenia dla innych, ale istnieje ryzyko związane z korzystaniem z niedezynfekowanych urządzeń do natrysku w domach.

Główny Inspektor Sanitarny reaguje na zagrożenie legionellą

Główny Inspektor Sanitarny polecił, aby wszystkie oddziały Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju zwiększyły nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie zarządzania wodociągami i systemami wodnymi. Zalecenie to dotyczy także instytucji takich jak szpitale czy domy opieki społecznej.

W Polsce istnieją już takie wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podobnej sytuacji, a ich treść została dostosowana i sprecyzowana w okresie pandemii COVID-19.

Wcześniej GIS ostrzegał, że ograniczanie lub wyłączanie z użytkowania różnych rodzajów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej może zwiększać ryzyko mikrobiologiczne. Dotyczy to między innymi obecności bakterii z rodzaju Legionella w systemach wodociągowych, w wodzie ciepłej i zimnej, w instalacjach dostarczających wodę do urządzeń rekreacyjnych, dekoracyjnych oraz systemach klimatyzacyjnych.

COVID-19. Punkty masowych szczepień wznawiają działanie

Zmniejszenie przepływu wody lub jej całkowite zatrzymanie może prowadzić do pogorszenia parametrów fizykochemicznych wody oraz zwiększonego ryzyka występowania i rozmnażania się bakterii Legionella sp.

Ogniska Legionellozy – nie można winić pandemii

Ogniska legionelli nie są bezpośrednio spowodowane pandemią, lecz istnieje możliwość skorzystania z wcześniejszych zaleceń. Wprowadzone wówczas zasady mają zastosowanie podczas długotrwałych upałów lub podczas monitorowania stanu starszych lub niewłaściwie utrzymanych urządzeń sanitarnych. Te zasady obejmują wszystkie obszary, w których istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia i opierają się na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z roku 2018.

Legionelloza – indywidualne środki ostrożności

Większość zaleceń nie jest skierowana do obywateli, lecz do osób odpowiedzialnych za dezynfekcję i konserwację instalacji wodociągowych oraz innych, gdzie bakteria może się rozwijać.

Ptasia grypa zabija koty. Czy człowiek również może się zarazić?

Jednak istnieją kroki, które możemy samodzielnie podjąć, aby uniknąć zakażenia. GIS przypomina o konieczności:

  • regularnego czyszczenia i dezynfekowania urządzeń do natrysku w domu (takich jak głowice prysznicowe, nawilżacze powietrza, hydromasażowe wanny) zgodnie z zaleceniami producenta,
  • spuszczenia wody z kranu na co najmniej 2 minuty, zanim zaczniemy jej używać, jeśli przez ponad 2 tygodnie nie była używana (na przykład podczas wyjazdu na urlop),
  • okresowego opróżniania i przepłukiwania urządzeń grzewczych zgodnie z zaleceniami producenta, aby usunąć osadzone na dnie i ściankach zanieczyszczenia,
  • jeśli to możliwe, utrzymania temperatury wody w urządzeniach grzewczych na poziomie 60°C.

Jeden komentarz

Zostaw komentarz