||

Śremska spółka Everest Finanse z gigantyczną karą od UOKiK!

Budynek, siedziba firmy Bocian Pożyczki
fot. M. Czubak/Śremska spółka Everest Finanse z gigantyczną karą od UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, nałożył gigantyczną karę w wysokości ponad 15 mln złotych na firmę Everest Finanse SA, znana jako Bocian Pożyczki.


VW_Berdychowski_400_150(1)

  • Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, nałożył karę ponad 15 mln złotych na firmę Everest Finanse SA, znana jako Bocian Pożyczki.
  • Firma naruszała limity kosztów kredytu konsumenckiego, oferując umowy leasingu konsumenckiego na sprzęt AGD i RTV, których pośredniczyła w zawieraniu.
  • Konsumenci przepłacali za finansowanie, na które mogliby się nie zdecydować, gdyby znali wszystkie koszty.
  • Decyzja nie jest prawomocna, a firma ma prawo odwołać się do sądu.

15 mln złotych kary dla śremskiej spółki Everest Finanse SA, znanej jako Bocian Pożyczki

Firma naruszała limity kosztów kredytu konsumenckiego, oferując umowy leasingu konsumenckiego na sprzęt AGD i RTV, które pośredniczyła w ich zawieraniu. Konsumenci nie byli odpowiednio informowani o finansowaniu i związanych z nim kosztach.

Firma Everest Finanse SA została ukarana kwotą ponad 15 mln złotych (15 058 790 zł). Spółka będzie zobowiązana do opublikowania informacji o decyzji Prezesa UOKiK na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych oraz przekazania oświadczenia dotyczącego tej decyzji konsumentom, których dotyczy. Decyzja nie jest prawomocna, a firma może się odwołać od niej do sądu.Po przeprowadzeniu postępowania stwierdziłem naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez spółkę Everest Finanse SA, działającą jako Bocian Pożyczki. Firma oferowała klientom, którzy potrzebowali dodatkowego finansowania, umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego oprócz kredytu konsumenckiego. Pośredniczyła w zawieraniu tych umów na rzecz powiązanej firmy o takiej samej nazwie – Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. Dotyczyło to sprzętu AGD, takiego jak lodówki i kuchenki, oraz sprzętu RTV, takiego jak telewizory i smartfony. Przedmiotem leasingu było nabywanie od konsumenta używanego sprzętu, który natychmiast był mu udostępniany do użytkowania przez określony czas, a konsument zobowiązany był do spłaty tygodniowych rat leasingowych. Finansowanie było udzielane częściowo w formie pożyczki, a częściowo w formie leasingu konsumenckiego zwrotnego. Ta forma była wykorzystywana w okresie obniżonych ustawowych limitów kosztów kredytu konsumenckiego z powodu pandemii, podczas gdy koszty leasingu nie były objęte ograniczeniami. Model łączonego finansowania służył obejściami prawnymi, w rezultacie czego konsumenci musieli spłacać bardzo wysokie raty. Drugą stwierdzoną praktyką było niewłaściwe informowanie konsumentów o warunkach finansowania przed zawarciem umów.

– Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podczas wizyt domowych przedstawiciele Everest Finanse SA podpisywali z dotychczasowymi klientami trzy umowy: aneks do umowy pożyczki zwiększający jej kwotę, umowę sprzedaży używanego sprzętu AGD lub RTV oraz umowę leasingu konsumenckiego zwrotnego na użytkowanie tego sprzętu. Przed zawarciem tych umów większość dokumentów związanych z finansowaniem była pokazywana klientom na ekranie tabletu doradcy, na którym składali swoje podpisy. To znacznie utrudniało im dokładne zapoznanie się z warunkami, na które musieli wyrazić zgodę. Nie byli jasno i jednoznacznie informowani o finansowaniu i kosztach jego elementów.

Spółka Everest Finanase z zarzutami prezesa UOKiK

“Umowę sporządzono na tablecie, złożyłem kilkanaście podpisów. Nie wiem, jakie dokumenty podpisałem, ponieważ nie udostępniono mi tabletu w celu przeczytania i wydrukowania tych dokumentów.”

– napisał jeden z konsumentów w skardze złożonej do UOKiK.

Spółka Everest Finanse próbowała obejść prawo, które miało chronić konsumentów przed pułapką zadłużenia w trudnych czasach lockdownu – uważa UOKiK

Wykorzystała sztucznie stworzony model finansowania oparty na pożyczce i leasingu sprzętu AGD, telewizorów, smartfonów i innych. Dodatkowo, sposób prezentacji oferty utrudniał konsumentom zrozumienie warunków umowy przed jej podpisaniem i podjęcie świadomej decyzji opartej na rzetelnych informacjach. W rezultacie konsumenci przepłacali za finansowanie, na które – gdyby znali wszystkie koszty – mogliby się nie zdecydować – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Obecnie, po nowelizacji ustawy antylichwiarskiej, która ustala limity kosztów kredytu konsumenckiego na niższym poziomie, firma Everest Finanse powróciła do pośredniczenia w oferowaniu leasingu konsumenckiego zwrotnego i w dalszym ciągu nieprzejrzysto informuje o warunkach i kosztach finansowania w tej łączonej formule.

Zostaw komentarz