Image
Fot. Gmina Książ Wlkp./Radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Książa Wlkp. wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Książa Wlkp. z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za rok 2022

Wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Książa Wlkp.

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W poniedziałek, 19 czerwca w sali sesyjnej ksiąskiego magistratu odbyła się LIV sesja rady miejskiej. Tego dnia podjęto uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Książa Wlkp. wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Książa Wlkp. z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za rok 2022.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Zanim jednak ksiąscy radni przystąpili do głosowania nad wotum zaufania, burmistrz Książa Teofil Marciniak przedstawił Raport o Stanie Gminy Książ Wlkp. za 2022 rok. – Tegoroczny, równo stustronicowy raport to podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji gminnych polityk, programów i strategii, uchwał rady czy budżetu obywatelskiego. Jak zwykle opracowanie to poruszało także wiele innych, dodatkowych kwestii, które pozwoliły dokładnie zobrazować rzeczywistą sytuację i przedstawić gminę w szerszym niż określa to ustawa spektrum – wyjaśnia magistrat.

W mojej ocenie, biorąc pod uwagę trudny 2022 rok, obarczony destabilizacją gospodarczą, wojną na Ukrainie, jak i niezwykle wysoką inflacją, nasz samorząd poradził sobie w sposób przyzwoity z tymi wyzwaniami, gwarantując realizację zadań i bezpieczeństwo finansowe gminy

podsumował T. Marciniak.

Podejmując jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania, radni pozytywnie ocenili realizację obowiązków i ubiegłoroczną działalność organu wykonawczego gminy. Raport o Stanie Gminy Książ Wlkp. za 2022 rok dostępny jest na stronie internetowej gminy.

Następnie, jako obligatoryjny punkt sesji absolutoryjnej, miało miejsce rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2022 rok. Nim radni przystąpili do głosowania, skarbnik gminy Książ Wlkp. przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdanie finansowe.

Następnie odczytana została uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia, a także przedstawiona została opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla burmistrza Książa Wlkp. wraz z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o ww. wniosku. Obie oceny wypadły pozytywnie. Tym samym po przedstawieniu, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań, radni potwierdzili, iż dysponowanie środkami finansowymi w ksiąskim samorządzie przebiegało gospodarnie i zgodnie z przyjętym na 2022 rok planem, jednogłośnie udzielając burmistrzowi absolutorium.

Zmiana na stanowisku skarbnika

Sesja absolutoryjna to jedno z najważniejszych posiedzeń rady w ciągu roku. W tegorocznym jej programie, poza zasadniczą częścią, obradowano także nad bieżącymi sprawami dotyczącymi między innymi zmian w budżecie na 2023 rok, powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnika sądowego na kadencję 2024-2027, kwestii określenia stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków, a także nad odwołaniem obecnego (Barbara Matuszczak) i powołaniem nowego skarbnika gminy. Została nim Barbara Poznańska, która oficjalnie obowiązki obejmie pod koniec lipca.

Zostaw komentarz

DOŁĄCZ DO NAS

Reklama
Oferta Pracy Kierowcy

Get Update

Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!

[mc4wp_form id=86]