| |

Książ Wlkp. Mural na 50-lecie nadania imienia szkole

Mural na 50-lecie szkoły w Książu Wielkopolskim / fot. J. Zalewski

W Książu Wielkopolskim od lat kultywuje się pamięć o Wiośnie Ludów, zwłaszcza, że wielu jego mieszkańców złożyło najwyższą ofiarę w bitwie z Prusakami w 1848 roku stoczonej właśnie w tym miasteczku.

VW_Berdychowski_400_150(1)

50 lat temu, 29 kwietnia 1973 roku w Książu Wlkp. odbyła się uroczystość nadania imienia Wiosny Ludów szkole podstawowej. Tego samego roku, ale we wrześniu nadano szkole sztandar. Minęło pół wieku i w piątek 28 kwietnia br. w tejże szkole zorganizowano uroczystą jubileuszową akademię, by uczcić 50 lecie nadania imienia i sztandaru szkole.

Liczni goście na specjalną okoliczność

Przybyli na nią zarówno zaproszeni goście z posłem Zbigniewem Dolatą, radni rady miejskiej ze Sławomirem Przybylskim, radni powiatowi, burmistrz Książa Wlkp. Teofil Marciniak, miejscowe duchowieństwo, jak i liczne grono emerytowanych nauczycielek i  nauczycieli.

Dyrektor Małgorzata Stefaniak w krótkim wystąpieniu nawiązała do historii powstania szkoły, a powstała ona w czynie społecznym w latach 1934-36 dzięki osobistemu zaangażowaniu i ofiarności całej społeczności Książa, a motorem tych działań byli: dr M. Krybus i J. Niedzielski, którzy własnym majątkiem żyrowali kredyt. W 125 rocznicę bitwy pod Książem w 1848 roku, szkoła otrzymała imię Wiosny Ludów. Dyrektor nawiązała też do wielu sukcesów absolwentów szkoły w minionym 50-leciu, podkreślając, że wielu z nich zrobiło kariery naukowe i w biznesie.

Kombatancki Krzyż Pamięci dla szkoły od Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych fot. J. Zalewski

Potem były liczne wstąpienia zaproszonych gości, a wśród nich Mariusza Mikołajewskiego, prezesa zarządu wojewódzkiego związku kombatantów, który wręczył nadany szkole Kombatancki Krzyż Pamięci na ręce pani dyrektor. Kolejni mówcy gratulowali szkole tak doniosłego jubileuszu, podkreślali jej zasługi edukacyjne i wychowawcze, a także jej znaczenie dla lokalnej społeczności Mówili o tym m.in. burmistrz Teofil Marciniak, poseł Zbigniew Dolata, wicekurator Aleksandra Kuź z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, która również odczytała list od ministra oświaty Przemysława Czarnka. List gratulacyjny przesłał również starosta śremski Zenon Jahns, który odczytał radny Wojciech Świdurski. Z kolei Sławomir Przybylski przekazał pani dyrektor uchwałę rady miejskiej Książa w postaci Oświadczenia przyjętego rzez radę na okoliczność 50 lecia nadania szkole imienia. Były też  życzenia i gratulacje od byłych nauczycieli, w ich imieniu kwiaty i okolicznościowy adres wręczyli Elżbieta Olejniczak i Jerzy Rylski, a także od Rady Rodziców, które złożyła na ręce dyrektor Stefaniak przewodnicząca Anna Krępulec.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów

W części artystycznej uczniowie sięgając do kronik szkolnych, zaprezentowali zebranym wiele ciekawych fotografii z historii szkoły, a także filmów ze szkolnych imprez i zajęć. Historyczne wspominki były przeplatane występami tanecznymi najmłodszych uczniów szkoły, co zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Występy artystyczne uczniów szkoły / fot. J. Zalewski

Okolicznościowy mural odsłonięty

Na koniec dyrektor Stefaniak zaprosiła wszystkich na szkolny dziedziniec, by uroczyście odsłonić okolicznościowy mural wykonany w związku z jubileuszem, a nawiązujący do nadanego szkole imienia. Symbolicznego odsłonięcia muralu dokonali wspólnie dyrektor szkoły i burmistrz Książa Wlkp. Następnie delegacja uczniów pod muralem wkopała kapsułę czasu. Poinformowano wszystkich, że są w niej zawarte wszystkie ważne informacje dotyczące zarówno historii szkoły, jak i jej dnia dzisiejszego, natomiast jej otwarcie nastąpi dopiero za 50 lat, czyli w 2073 roku, co spotkało się z żywą reakcją zgromadzonych.

Zostaw komentarz