Ta policjantka może zapukać do twoich drzwi. O co zapyta?

Dzielnicowa Gans
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komenda Powiatowa Policji w Śremie zwraca uwagę na ważny problem – brak tabliczek z numerem porządkowym danej nieruchomości, co znacznie utrudnia dotarcie mundurowym na miejsce interwencji. Za tę kwestię zabrała się mł. asp. Agnieszka Gans. Nie wykluczone, że już wkrótce zapuka do waszych drzwi.


Berdychowski Wv

– Brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości może spowodować znaczne utrudnienia w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek – podkreśla podinsp. Ewa Kasińska.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Wielokrotnie przekonała się o tym mł. asp. Agnieszka Gans, która pełniąc jeszcze służbę w śremskiej patrolówce, aby dojechać na miejsce interwencji, szukała i pytała mieszkańców danej miejscowości o konkretny adres.  – Powodem takiej sytuacji był brak tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości – dodaje E. Kasińska.

Dlatego też teraz, Agnieszka Gans jako dzielnicowa opiekująca się rejonem gminy Dolsk, sprawdza czy mieszkańcy mają obowiązkowo oznakowane nieruchomości. Obecnie taką akcję sprawdzania i uświadamiania mieszkańców przeprowadza w Wieszczyczynie. –  Zaplanowała to sobie jako tzw. działanie priorytetowe – wyjaśnia rzecznik.

Podinsp. Ewa Kasińska zwraca uwagę na fakt, że często właściciele posesji nie są świadomi tego, że brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości może spowodować znaczne utrudnienia w pracy służb.

  Kilogram narkotyków twardych i miękkich nie trafi na śremski rynek

Dlatego policjanci przypominają mieszkańcom Wieszczyczyna i nie tylko, że zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne:

  1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
  3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
  4. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Może skończyć się karą…

– Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń: „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości” – przypomina E. Kasińska.

Zostaw komentarz