||

Druhowie odebrali promesy. Na co je przeznaczą?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ochotnicze Straże Pożarne mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

W 2023 roku program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który przekazuje środki do poszczególnych WFOŚiGW. Z takiej możliwości skorzystały śremskie jednostki.

20 marca we Wrześni, w miejscowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w obecności: Jolanty Ratajczak, prezes WFOŚiGW w Poznaniu, Zbigniewa Hoffmanna, ministra i sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw obronnych, Michała Zielińskiego, wojewody wielkopolskiego, Anety Niestrawskiej, wicewojewody wielkopolskiej oraz posłów: Zbigniewa Dolaty i Leszka Galemby (obaj z PiS) druhowie jednostek z OSP Książ Wlkp., OSP Niesłabin, OSP Dalewo i OSP Masłowo otrzymały promesy. Promesę otrzymała również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie. Śremska jednostka otrzyma środki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostki. Przypomnijmy, wcześniej dotację na ten cel komenda otrzymała z budżetu gminy Brodnica.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 jednostek z 8 wielkopolskich powiatów. Wręczono aż 117 promes na łączną kwotę 2,8 mln zł.

  Z wizytą w śremskim zoo

Na co jednostki OSP otrzymały wsparcie?


Berdychowski Wv

  • OSP Książ Wlkp. – dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu łączności;
  • OSP Niesłabin – dofinansowanie na zwiększenie skuteczności działania oraz poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Niesłabin;
  • OSP Dalewo – dofinansowanie na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostki;
  • OSP Masłowo – dofinansowanie na doposażenie jednostki OSP w Masłowie w sprzęt ochrony osobistej strażaka, celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności pracy ratowników;