Image

7 jednostek OSP z szansą na dotacje. W tym 4 z naszego powiatu

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu po weryfikacji planu finansowego zaprezentował listę wniosków wytypowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu do oceny wg kryteriów dostępu na przedsięwzięcia w zakresie programu finansowania służb ratowniczych w 2023 r. Środki pozyskane z Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z naszego powiatu na liście znalazły się jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Książu Wielkopolskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Niesłabinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Dalewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowie.Z bliższej okolicy na liście znalazły się jeszcze jednostki z Zaniemyśla oraz dwie z powiatu poznańskiego: OSP Radzewice oraz OSP Kamionki.

Na co jednostki OSP mogą otrzymać wsparcie?


Berdychowski Kwiecien2 2024

  • OSP Książ Wlkp. – dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu łączności;
  • OSP Niesłabin – dofinansowanie na zwiększenie skuteczności działania oraz poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Niesłabin;
  • OSP Dalewo – dofinansowanie na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostki;
  • OSP Masłowo – dofinansowanie na doposażenie jednostki OSP w Masłowie w sprzęt ochrony osobistej strażaka, celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności pracy ratowników;
  • OSP Zaniemyśl – dofinansowanie na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu w nowoczesne środki ochrony indywidualnej oraz komunikacji radiowej;
  • OSP Kamionki – dofinansowanie na zwiększenie skuteczności działania oraz poprawę bezpieczeństwa strażaków;
  • OSP Radzewice – dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki