||

Śrem przeciw przemocy – podsumowanie działań

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Przemoc nie może być tematem pomijanym w przestrzeni publicznej. W naszym otoczeniu niestety wciąż spotykamy się z przemocą. Dotyka ona zarówno dzieci, osoby dorosłe, jak i seniorów. Stąd też konieczność działania zespołu interdyscyplinarnego, który zajmuje się zjawiskiem przemocy, pomaga ofiarom i pracuje ze sprawcami przemocy.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Zespół tworzy kilkanaście osób związanych z opieką społeczną, policją, prokuraturą, sądem oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie. Ich działania wspierają także lokalne stowarzyszenia działające na rzecz osób w kryzysie. A wszystko po to, by dać oparcie ofiarom.

W ubiegłym roku wszczęto 75 procedur „Niebieskiej Karty”. 41 z nich wszczęły jednostki organizacyjne OPS, 30 kart założyła policja, 3 procedury wszczęły placówki edukacyjne i jedna została zainicjowana przez przychodnię. W 2022 roku aż 505 osób było objętych procedurą.

– Śremska społeczność włącza się w działania mające na celu walkę z przemocą oraz wspiera wszelkie działania profilaktyczne w tym zakresie. Nieustannie oferujemy szeroką pomoc i działania na rzecz osób uwikłanych w przemoc. Problem społeczny, jakim jest przemoc, może dotknąć każdego, niezależnie od pozycji społecznej, majątkowej czy też sytuacji rodzinnej. Wciąż statystyki są niepokojące, jeśli chodzi o przemoc. Musimy się mierzyć z tym, iż wzrasta liczba rodzin, w których realizowana jest procedura „Niebieskiej Karty” i nie możemy pozostawać obojętni na krzywdę innych i musimy oferować fachowe wsparcie – podkreśla Maria Świdurska, kierownik OPS i zarazem przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego w Śremie.

  Szóstka mistrzem powiatu Szkół Podstawowych

Śremska Grupa Wsparcia


Berdychowski Wv

W tym miejscu warto wspomnieć o stworzeniu Śremskiej Grupy Wsparcia. – Jest to oferta skierowana jest do wszystkich kobiet, które doświadczają lub doświadczały przemocy w przeszłości. Do tych kobiet, które chcą zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach, a także dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich, uzyskać wsparcie oraz poznać inne kobiety będące w podobnych sytuacjach – wyjaśnia M. Świdurska.

Grupa ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Spotkania odbywają się regularnie w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00 w siedzibie OPS przy ul. Roweckiego 31 w Śremie. Zgłoszenia do udziału w spotkaniach pod nr tel. 575 105 123.

Działania

Podczas piątkowe spotkania, prowadząca Marzena Urbaniak – specjalista pracy socjalnej i jednocześnie koordynator ds. przemocy, przybliżyła działania podejmowane przez OPS i inne podmioty skupione wokół tematu przemocy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku odbyło się kilka wydarzeń związanych z profilaktyką i podnoszeniem świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy.

Wspomnijmy choćby konferencję „Śrem przeciw przemocy”, która odbyła się w październiku ur. Było to wydarzenie edukacyjne dla specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, chcących doskonalić swoje kompetencje i umiejętności oraz pracujących z osobami najbardziej narażonymi na doświadczanie przemocy tj. dziećmi, kobietami, seniorami, osobami z niepełnosprawnościami.

Podczas konferencji przeprowadzono wykłady na temat identyfikacji przemocy, skutecznego zapobiegania przemocy wobec danych grup społecznych, propagowaniu prawidłowych wzorców rodzinnych i środowiskowych. Jednym z ciekawszych był wykład prof. Mariusza Jędrzejko pt. „Uzależnienia chemiczne i behawioralne u kobiet. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Terapia i profilaktyka”.

fot. OPS