||

Śrem Przeciw Przemocy

Śremski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Śrem przeciw przemocy”, w ramach którego ruszyła kampania „Przemoc – nie bądź obojętny”, która mówi o zjawisku przemocy, jego formach i objawach świadczących o doznawaniu przemocy przez dzieci.

– Przemoc w rodzinie jest bardzo szerokim obszarem i problemem interdyscyplinarnym, i zasługuje na wypracowanie różnych możliwości jego rozwiązania. Potrzebne są działania edukacyjne zmieniające świadomość społeczną i informowanie o podstawach prawnych, a także istotne są działania chroniące ofiary, działania wobec sprawców przemocy i podnoszenie kompetencji pracowników różnych służb i placówek, aby skuteczniej reagowali na diagnozowane przypadki przemocy – podkreśla Maria Świdurska, kierownik OPS.Fot. D. Górna

W poszukiwaniu odpowiedzi na te problemy śremski OPS podjął szereg działań w ramach projektu „Śrem bez przemocy”. I właśnie piątkowa konferencja była odpowiedzią na wspomniane problemy. Udział w niej wzięli pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy, policjanci, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy pracownicy ochrony zdrowia.

My, jako specjaliści musimy wiedzieć czym jest przemoc, czym różni się od konfliktu i agresji, dlaczego ofiara przemocy w bliskich relacjach ma obniżoną zdolność do samoobrony. Musimy obnażać strategie sprawców i ich sprzymierzeńców oraz wiedzieć jakie są standardy pomocy pokrzywdzonym – dodaje M. Świdurska


VW_Berdychowski_400_150(1)

Fot. D. Górna

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli m.in.:

– Anna Lechowska ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, która podjęła temat dziecka doświadczającego przemocy – Bicie nie jest metodą wychowawczą! – podkreślała wielokrotnie,

– Małgorzata Makarczuk-Kłos, psycholog z wrocławskiej Fundacji Non Licet mówiła o przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami,

– Mariusz Jędrzejko, dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku skupił się na uzależnieniach chemicznych i behawioralnych u kobiet.