Image

Kolejne zwolnienie od podatku od nieruchomości. Dla kogo?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

To kolejny krok ku rewitalizacji starej części Śremu. Podczas posiedzenia rady miejskiej w Śremie (26.01), radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położnych w prawobrzeżnej części Śremu. Warunkiem koniecznym do tego, by otrzymać ulgę jest wykorzystywanie ich na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jest również warunek mówiący o tym, że wcześniej (przez minimum trzy miesiące) w tych budynkach nie była prowadzona działalność. Ze zwolnienia skorzystać mogą podatnicy, którzy sami będą prowadzić działalność gospodarczą lub będą wynajmować na działalność gospodarczą innym podmiotom.

Zwolnienie ma przysługiwać na okres 12 miesięcy. Obszar objęty zwolnieniem pokrywa się prawie w całości z obszarem strefy ochrony konserwatorskiej prawobrzeżnej części Śremu. Wyłączono jedynie teren Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich.

Uchwała ma na celu ożywienie rynku i ulic przyległych, aby stały się miejscem odwiedzin mieszkańców. Przyjęte rozwiązania zachęcą firmy do prowadzenia aktywności gospodarczej w tym rejonie i przyczynią się do wykorzystania pustych lokali, których w tej części miasta jest wyjątkowo dużo. Puste lokale nie tylko nie prezentują się najlepiej, ale nie zachęcają do korzystania z istniejących. Podjęta uchwała będzie ważnym elementem wspierającym procesy rewitalizacyjne starej części miasta, gdzie ruszyły już prace modernizacyjne przyległych do rynku ulic, które zakończyć mają się na przełomie maja i czerwca 2023 r. – wyjaśnia burmistrz


Berdychowski Kwiecien2 2024

Przypomnijmy, że w gminie Śrem realizowany jest również program „Zielony Śrem”, w ramach którego planowana jest modernizacja nawierzchni Placu 20 Października. Właściciele kamienic znajdujących się w okolicy rynku mogą również skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości po wykonaniu remontu elewacji.

Szacowana kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości ma wynieść około 300 tys. zł rocznie. – Projekt uchwały, jako projekt programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy de minimis, został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK nie zgłosił do niego zastrzeżeń – zapewnia burmistrz.