|||

Kto w nowym roku wywiezie śmieci w Dolsku i Brodnicy?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W Dolsku oraz Brodnicy przetargi na odbiór śmieci odbywają się za pośrednictwem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu. Ma to swoje plusy i minusy. Przykładowo samorząd nie musi się zajmować organizacją przetargów, ale obsługa gminy swoje kosztuje. Wiele gmin decyduje się wstąpić do związku, bo to znacznie upraszcza sam proces zbierania odpadów.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Kończą się tegoroczne przetargi na odbiór odpadów z trenu gmin Brodnica i Dolsk, dlatego też CZO „Selekt” rozpisał nowe.

W przypadku odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Dolsk sytuacja nie jest jeszcze rozstrzygnięta, to w gminie Brodnica już wiemy, że pierwszy przetarg na to zadanie został unieważniony.

Najpewniej tak samo będzie w przypadku gminy Dolsk. Bowiem najniższa oferta, jaka wpłynęła do CZO „Selekt” opiewa na kwotę wyższą od tej, jaką związek jest w stanie przeznaczyć na realizację zadania.

Do dolskiego przetargu stanęły trzy firmy: LS-Plus z Poznania, Amos Glass Recycling z Czapur oraz nasza miejscowe PGK w Śremie. Najniższą ofertę złożyła firma z Czapur (1 mln 172 tys. zł). To i tak więcej o 124 tys. zł od kwoty, jaką Związek chce przeznaczyć na zadanie. Ta kwota to 1 mln 48 tys. zł.

  PKW podała frekwencję wyborczą na godzinę 12:00

Sytuacja w Brodnicy jest bardziej skomplikowana. Tam przetarg na odbiór odpadów został unieważniony. Stało się to już po tym, jak Związek wybrał wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PreZero Service Zachód z Kiełcza (1 mln 51 tys. zł). I to tego oferenta wybrał Związek na świadczenie usług na terenie gminy Brodnica. Nie była to najkorzystniejsza finansowo oferta, ale niższa została odrzucona z przyczyn formalnych. Przed świętami wykonawca Amos Glass Recycling odwołał się od decyzji zamawiającego zarzucając zamawiającemu zasady uczciwej konkurencji, niewezwanie odwołującego do złożenia dodatkowych dokumentów, czy przedstawienie odwołującemu się pełnego uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty złożonej przez firmę z Czapur.

W tym przypadku związek będzie musiał dokonać ponownej oceny ofert i ponownego wyboru najkorzystniejszej z nich.

Teoretycznie już od stycznia nowi wykonawcy powinni świadczyć usługi odbioru odpadów z tych gmin. Jednak bez przetargu nie jest to możliwe. Śmieci jednak zostań odebrane przez obecnego wykonawcę zadania – na zasadzie z tzw. wolnej ręki.