||||

Nagrodzeni w konkursie plastycznym o tematyce łączności wojskowej

O godną oprawę finałowej uroczystości postarali się nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 5.

Leszek Wawrzynowicz przygotował ze szkolnym chórem kilka żołnierskich pieśni, które młodzież zaśpiewała, a na widowni zasiedli laureaci z rodzicami lub opiekunami, a także uczniowie i dyrektorzy z przedszkola „Słoneczna Gromada” i szkół podstawowych nr 4 i 5. Na uroczystość wręczenia nagród prezes śremskiego koła ŚZPŻŁ ppłk dypl. w stanie spoczynku Józef Żeleźny zaprosił burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego.Prezes Żeleźny w krótkim wystąpieniu przypomniał historię powstania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, który skupia byłych wojskowych tej formacji rozsianych po całym świecie. 10 lat temu powstał pierwszy polski oddział tego stowarzyszenia właśnie w Zegrzu. Konkurs plastyczny ogłosiło stowarzyszenie w kwietniu, place można było nadsyłać do października. Ogółem napłynęło ponad 170 prac, głównie z Polski, ale były też prace z Norwegii i Ukrainy. Ciekawostką jest fakt, iż aż 120 prac napłynęło ze Śremu.

Dalsza część materiału pod galerią zdjęć

Po nim głos zabrał burmistrz Śremu, który wspomniał o śremski garnizonie wojskowym skupiającym trzy formacje wojsk wielkości batalionów. Pogratulował organizatorom pomysłu, a uczestnikom i laureatom konkursu ciekawych prac.

Uroczystości towarzyszyła wystawa sprzętu łącznościowego z prywatnego zbioru mjr w stanie spocz. Andrzeja Korneluka.

Dyrektorzy placówek nagrodzeni zostali medalami pamiątkowymi Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ i książkami o historii wojskowej łączności z przeznaczeniem dla szkolnych bibliotek.

Laureaci konkursu:


VW_Berdychowski_400_150(1)

  • W kategorii przedszkolaków nagrodę za najciekawszą pracę otrzymała Anna Chudała z przedszkola „Słoneczna Gromada” w Śremie.
  • W kategorii szkół podstawowych klas I – IV drugie miejsce zajęła Zofia Matwińska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie.
  • W kategorii szkół podstawowych klas V – VIII pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Hertel, trzecie miejsce zajęła Antonina Marciniak, również trzecie miejsce zajęła Hanna Janecka, wszystkie nagrodzone osoby ze szkoły podstawowej nr 5 w Śremie.
  • Wyróżniono także pracę Filipa Pokorskiego ze szkoły podstawowej nr 4 klasy V – VIII w Śremie oraz Mariannę Woźniak z Norwegii w kategorii klas I – IV.