||

Gmina zapewnia, że domków mieszkalnych tu nie będzie

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Radny Mulkowski pytał w interpelacji o działkę nr 2238/2, na której „wyrosło” w ostatnim czasie sporo skrzynek prądowych.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Teren ten w 2019 roku został sprzedany pod zabudowę letniskową, ale w każdej chwili można ją przekształcić na działkę mieszkaniową. „Czy planowane jest jej przekształcenie” – pyta radny Piotr Mulkowski.

Dla tego terenu wszczęto procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z odpowiedzi wynika, że uchwalenie MPZP nie doprowadzi do zmiany funkcji terenu z zabudowy letniskowej na zabudowę mieszkaniowej.

Projektowana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Śrem wyznacza dla analizowanej działki następujący kierunek rozwoju przestrzennego: teren zabudowy letniskowej.