| | |

Co nas boli w sporcie? Konsultacje w gminie wystartowały

Uwagi do projektu strategii można składać w formie papierowej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej srem.pl i BIP oraz osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie bądź pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Śremie/Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem (decyduje data wpływu do urzędu) oraz najbardziej wygodną formą, czyli za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Na zgłaszanie swoich uwag czasu będzie niewiele. Samorząd na konsultacje przeznaczył jedynie 7 dni.

Konsultacje rozpoczęły się z dniem dzisiejszym tj. 2 grudnia i zakończą 9 grudnia.

Nie zapomnijcie się podpisać pod formularzami! Te, które nie będą miały podpisu oraz te, które zostaną dostarczone do urzędu po terminie, nie będą uwzględniane w rozpatrywaniu strategii.