Radni pytają o remonty

Mariola Jakubiak oraz Damian Grabny i Marek Kopeć złożyli na ręce Marka Pakowskiego, wójta gminy Brodnica, interpelacje dotyczące m.in. chodnika.

Marek kopeć pyta o położenie nowego chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku Chaławy – Szołdry.

Z kolei radni Jakubiak i Grabny proszą włodarza gminy o pilną interwencję u zarządcy w związku potrzebnym remontem placu przy ul. Wybickiego w Manieczkach. – Zarówno plac jak i droga podczas opadu deszczu są kompletnie zalane i nieprzejezdne. Istniejące odpływy są niedrożne. Z powodu licznych ubytków nawierzchnia placu również wymaga kapitalnego remontu. W celu poprawy bezpieczeństwa zasadnym byłoby wyznaczenie miejsca poruszania się pieszych, jak i dla pojazdów mechanicznych – zaznaczają radni.

Wszystkie te interpelacje zgodnie z właściwościami zostaną przekazane do zarządcy nieruchomości, których one dotyczą, czyli do WZDW w Poznaniu.