||

„Łączy nas WIELkopolskiE” – gmina Czempiń zdeklasowała konkurencje!

„Łączy nas WIELkopolskiE”. Czempiń z honorową nagrodą


VW_Berdychowski_400_150(1)

W plebiscycie oddano ponad 50 tys. głosów. Z tej puli głosów ponad 13 tysięcy oddano na gminę Czempiń. Internauci docenili niezwykłą przemianę miejskiej tkanki z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i poszanowaniem historii miasta.

Nie sposób nie zauważyć, jak zmieniło się miasto. Dawna Tlenownia dziś stanowi Centrum Aktywizacji Społecznej, gdzie działa tam także Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury, Izba Muzealna, jest także sala widowiskowa i punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz badań profilaktycznych.Metamorfozę przeszedł także Zielony Rynek. Obok nowej zieleni, pojawiły się odnowione alejki spacerowe, ławki, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Ozdobą parkowego placu jest podświetlana fontanna i tężnia solankowa. Wrażenie robi Aleja Instrumentów, na której zamontowano duże reprodukcje instrumentów muzycznych nawiązujących do tradycji ziemi czempińskiej: dud i harfy.

To wszystko znalazło uznanie w oczach internautów, którzy w kategorii związanej stricte z architekturą oddali 56 proc. wszystkich głosów właśnie na gminę Czempiń.

– Czempiński projekt to przykład udanej rewitalizacji. Centrum miejscowości zmieniło swój wygląd – podkreślają organizatorzy konkursu z ramienia urzędu marszałkowskiego.

Władze Czempinia, chociaż nagroda ma wymiar symboliczny, nie kryją zadowolenia

– Od kiedy w grudniu 2014 roku zacząłem pracować jako zastępca burmistrza gminy Czempiń na terenie całej gminy udało się zrealizować szereg projektów, zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i środków krajowych. Obecnie perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jest już w fazie realizacji ostatnich projektów i rozliczeń, a niebawem zacznie się kolejna – 2021-2027. Nagroda jaką gmina Czempiń otrzymała za projekt związany z rewitalizacją miasta, jest pewnym podsumowaniem ostatnich lat dynamicznego rozwoju całej gminy Czempiń przy pomocy środków Unii Europejskiej. Sukces nie byłby oczywiście możliwy bez współpracy z szeregiem osób na czele z Burmistrzem Konradem Malickim oraz radnymi Rady Miejskiej, którzy byli otwarci na szereg pomysłów i projektów, za co dziękuję. Na sukces pracowało też wielu pracowników Urzędu Gminy na czele z pracownikami referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, którego kierownikiem jest Pani Paulina Adamczak i który to referat czuwał nad realizacją także tego projektu, za co również chciałbym podziękować. Jednakże w kontekście tego plebiscytu również ogromne podziękowania należą się wszystkim osobom, które oddały swoje glosy, a tym samym przyczyniły się do sukcesu Gminy Czempiń – mówi zastępca burmistrza gminy Czempiń, Andrzej Socha.

O plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”

Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. „Łączy nas WIELkopolskiE” to plebiscyt na najlepsze projekty zrealizowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020). O tym, który projekt zdobędą laur najlepszego decydowaliWielkopolanie.

Chcemy pokazać pozytywne przemiany, a także docenić lokalnych liderów, społeczników, zaangażowanych samorządowców, przedsiębiorców, menedżerów, tych wszystkich, którzy podejmują ogromny wysiłek, by podnieść jakość naszego życia – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Promujemy nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale też inicjatywy zaangażowane społecznie, propagujące europejskie wartości i zrównoważony rozwój. Zachęcam do głosowania, bo w ten sposób możemy docenić ludzi, którzy tak wiele dobrego wnoszą do naszej wspólnoty – podkreśla.