| | |

Książ Wlkp. – Maszerowali dla Niepodległej

Gminne obchody odbyły się w piątek, 11 listopada i rozpoczęły się symbolicznie o godzinie 11.11 złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy przy Pomniku Rozstrzelanych w 1939 roku na ksiąskim Rynku. Następnie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, podczas której wspólnie został zaśpiewany Mazurek Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Niepodległa do hymnu”.

Fot. D. Górna

Po nabożeństwie mieszkańcy, samorządowcy, a także poczty sztandarowe w oprawie orkiestry dętej i mażoretek wyruszyli w przemarsz ulicami miasta „Od Kosynierów po Niepodległość”. Pochód rozpoczął się przy Placu Kosynierów, a dalej poprowadził przez ulice, których nazwy nawiązują do wolności i niepodległości. Marsz zatrzymał się na chwilę przy ul. Gen. Józefa Wybickiego, gdzie przez mieszkankę ulicy – Martę Migodzińską oraz burmistrza Książa została odsłonięta pamiątkowa tablica.

Fot. D. Górna

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Sejm RP, przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku tego bohatera, oddając hołd jego dokonaniom, ustanowił rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego. I my także chcemy oddać cześć temu wyjątkowemu bohaterowi polskiemu i upamiętnić jego postać – mówiła Mariola Kaźmierczak, dyrektor CK Książ Wlkp.

VW_Berdychowski_400_150(1)

Następnie uczestnicy marszu udali się w okolice zatoki autobusowej przy ulicy Dębniackiej. Zwieńczeniem piątkowych obchodów było wciągniecie flagi RP na nowo powstały maszt, który jest częścią rządowego programu „Pod biało-czerwoną”.

– Lokalizacja masztu nie jest przypadkowa. W bliskiej okolicy znajduje się Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów, a także Mogiły Powstańców poległych w bitwie o Książ w 1848 roku. Nowy maszt będzie przyświecał ważnym uroczystościom szkolnym, jak i gminnym o charakterze patriotycznym. Ponadto będzie stale przypominał o tożsamości narodowej mieszkańców Książa Wlkp. i okolicznych miejscowości, co umocni wśród lokalnej społeczności poczucie patriotyzmu i chęć pielęgnowania wspólnoty narodowej – podkreślała M. Kaźmierczak.

Fot. D. Górna

Następnie głos zabrał burmistrz Teofil Marciniak, który przypomniał kalendarium wydarzeń sprzed 104 lat. Na koniec wszyscy uczestnicy, zgodnie z poznańską tradycją, mogli bezpłatnie skosztować rogali świętomarcińskich, wypieczonych przez członków Ksiąskiego Klubu Seniora.