||

Zaproszenie do udziału w konkursie „Karmnik dla ptaków”

Konkurs na wykonanie karmnika dla ptaków przede wszystkim skierowany jest do dzieci z przedszkoli gminy Śrem. Jednak udział w nim może wziąć także młodzież Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.

– Celem naszego konkursu jest przede wszystkim kształcenie postaw proekologicznych, lecz także chcemy, by dzieci zwróciły uwagę na otaczające środowisko przyrodnicze. Chcemy także uwrażliwić dzieci i młodzież na dokarmianie ptaków zimą. Udział w naszym konkursie pozwoli im także doskonalić umiejętność obserwacji oraz pomoże w rozwijaniu wyobraźni, kreatywności i zdolności artystycznych – podkreślają organizatorzy zabawy.Jakie są zasady konkursu?

  • Prace mogą być zgłaszane indywidualnie,
  • Wśród uczestników konkursu zostaną wyłonione trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia w formie dyplomów i nagród zgodnie z regulaminem,
  • Każdy z uczestników konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden karmnik,
  • Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie,
  • Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu,
  • Praca musi zawierać w opisie imię i nazwisko autora pracy.

Jakie założenia musi spełniać zgłoszona praca?

Technika i wykonanie pracy jest dowolna. Tu liczy się pomysłowość! – podkreśla Wojciech Majchrzak z Klubu Relax. Choć organizatorzy przyznają, że mile widziane będą prace wykonane z surowców ekologicznych. Ponadto karmnik musi chronić karmę przed zamoknięciem.

Podstawa karmnika powinna być zabezpieczona z każdej strony listwą zapobiegającą wypadaniu karmy, a sam karmnik powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego oraz być łatwy w utrzymaniu czystości – podpowiada pan Wojtek


VW_Berdychowski_400_150(1)

Wykonane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2022 r. na adres – Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, ul. Staszica 3, 63-100 Śrem.

Dla uczestników konkursu zgodę na udział podpisują rodzice/opiekunowie prawni. Co ważne, do konkursu nie można zgłaszać prac uprzednio nagrodzonych lub wystawianych. Nadesłane prace będzie oceniała Komisja Konkursowa w pięcioosobowym składzie, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.

Jakie nagrody?

Nagrodą w konkursie będzie zamieszczenie wyróżnionych prac na stronie internetowej szkoły oraz w Telewizji Relax, a także dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzone i wyróżnione karmniki będą umieszczone na terenach zielonych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, gdzie będzie można dokarmiać ptaki. Ogłoszenie wyników ukaże się na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie oraz na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u organizatorów konkursu.