| |

W hołdzie bohaterom. Rocznicowe obchody bitwy pod Lenino

W 79. rocznicę tej bitwy byli żołnierze zrzeszeni w stowarzyszeniu Śremskiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i delegacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Parku Miejskim w Śremie.

Józef Żeleźny, prezes stowarzyszenia, ppłk w st. spocz., w krótkim wystąpieniu przypomniał okoliczności w jakich formowała się dywizja „kościuszkowców”. Wielu z nich przemierzało pieszo setki kilometrów, by dotrzeć do miejsc zbiórki z odległych miejsc w Rosji, gdzie uprzednio zostali zesłani do obozów pracy czy więzień karnych.

Walczyli za wolność ojczyzny, nie pytając o polityczne uwarunkowania. Widząc krwawiącą w powstaniu Warszawę ruszyli na pomoc wbrew rozkazom sowieckiego dowództwa, zdobyli nawet przyczółek na lewobrzeżnej stronie Wisły, ale nie byli w stanie pomóc powstaniu. Pamięć o nich nie może zaniknąć. Ich danina krwi jest równie cenna jak ta którą złożyli polscy żołnierze pod Monte Cassino czy na polach wielu innych bitew w czasie II wojny światowej. Dlatego dziś tu jesteśmy, przed pomnikiem Żołnierza Polskiego i oddajemy im hołd, składając tę symboliczną wiązankę kwiatów i zapalając znicz pamięci – powiedział do zgromadzonych Józef Żeleźny.