|

Renowacja nagrobku Wybickiego trwa

Do końca października mają trwać prace związane z renowacją nagrobka Józefa Wybickiego w Brodnicy. Faktyczne prace rozpoczęły się 21 września. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo Renovo Zabytki Mariusz Łączny. Nagrobek, jak widać już po pierwszych pracach renowacyjnych, zmienił się nie do poznania. A jeszcze sporo prac zostało do wykonania.

Inicjatywę można cały czas wspierać, wpłacając datki na rzecz inwestora: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy, 63-112 Brodnica, ul. Główna 33, NIP 7851701835, nr konta –  73 9048 0007 0000 4457 2000 0001 i koniecznie z dopiskiem: darowizna na renowację nagrobka Józefa Wybickiego.

To jednak nie wszystko. Jeszcze w tym roku maja rozpocząć się prace na terenie przykościelnym związane z potwierdzeniem pierwotnego miejsca pochówku Wybickiego w grobowcu, który prawdopodobnie znajduje się pod powierzchnią istniejącego nagrobka.

W najbliższym czasie w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku generała ustawiona będzie tablica informacyjna dotycząca osoby generała, jego życiu oraz działalności w regionie śremskim, pochówku jego żony, Estery oraz inicjatywie odnowienia nagrobka i darczyńcach.

Miejscem tym opiekować się będzie Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego we współpracy z sołectwem Brodnica oraz KGW „Brodniczanki”.

Oficjalne „odsłonięcie” odrestaurowanego nagrobka nastąpi po zakończeniu prac.