||

W czwartek wyruszy poczta samochodowa z okazji 275. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego

W czwartek, 29 września z Placu 20 Października wyruszy poczta samochodowa z okazji 275. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego. Każdy może do niej dołączyć W jaki sposób?

– W Urzędzie Pocztowym w Śremie, przy Placu 20 października, można nabyć okolicznościowe kartki pocztowe lub wykorzystać również swoje kartki i koperty i kupić znaczki – okolicznościowe znaczki pocztowe z podobizną Józefa Wybickiego. Następnie zaadresować je do znajomych, rodziny i przyjaciół, a także do siebie i przekazać w okienku pocztowym z prośbą, aby w dniu 29 września br. korespondencja ta została przewieziona „Samochodową pocztą specjalną” – wyjaśnia Monika Bulińska, dyrektor biura Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.Przesyłki będą stemplowane okolicznościowym stemplem pocztowym z wizerunkiem Wybickiego. Przesyłki te przewiozą specjalni konwojenci samochodem osobowym, na którym będzie napis: „Samochodowa Poczta Specjalna”. Przed wyjazdem ze Śremu, po odebraniu od Naczelnika Urzędu Pocztowego Śrem, nadanych w Urzędzie Pocztowym przesyłek, konwojenci-filateliści spotkają się przed ratuszem śremskim z władzami samorządowymi. Po zapaleniu znicza i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, pojadą przed Liceum Ogólnokształcące i przed tamtejszym popiersiem Józefa Wybickiego zapalą znicz. Impreza w Śremie, zacznie się ok. godz. 8.00 (przed ratuszem).

– Ze Śremu samochód pojedzie do Manieczek, Brodnicy i ostatecznie do Poznania. Celem jest kościół pw. św. Wojciecha, a konkretnie „poznańska Skałka”, czyli miejsce wiecznego spoczynku m.in. Józefa Wybickiego (od 1923 r.) – dodaje M. Bulińska.

Na Wzgórzu św. Wojciecha konwojenci spotkają się z pracownikami Urzędu Pocztowego Poznań 9, którym przekażą przywiezione przesyłki. Zostaną one przeniesione do UP P-ń 9 i tam opatrzone datownikiem dziennym i pieczątką „Przewieziono Samochodową Pocztą Specjalną” oraz odesłane na wskazane przez nadawców adresy.

– Samochód z teraz już „cywilami” pojedzie do Gniezna a stamtąd do Niechanowa, towarzysząc „Poczcie konnej”, która również wspomina Józefa Wybickiego. W pałacu w Niechanowie (obecnie siedziba OHP) jest stosowna tablica wspominająca pobyt tam Józefa Wybickiego – tłumaczy dyrektor.

W imieniu organizatorów akcji serdecznie zapraszamy mieszkańców regionu śremskiego przed śremski ratusz, by pożegnać „Samochodową Pocztę Specjalną”.

***

W czwartek, 28 kwietnia br. sprzed śremskiego ratusza wystartowała poczta rowerowa. Była to wyjątkowa akcja z okazji 200. rocznicy śmierci Józefa Rufina Wybickiego. Wówczas organizatorami tego przedsięwzięcia byli rowerzyści z Klubu Turystyki Rowerowej „Warcianie” Koła PTTK OŻ Śrem oraz Poczta Polska S.A.