Czy ogrodzenie terenu budowy jest obowiązkowe?

Czy wśród obowiązków dotyczących prawidłowego zarządzania placem budowy jest ogrodzenie tego obszaru? Wyjaśniamy!


VW_Berdychowski_400_150(1)

Plac budowy a polskie prawo – najważniejsze informacje

Plac budowy jest miejscem, w którym z uwagi na przeprowadzane prace dochodzi do wielu potencjalnych zagrożeń, w tym wypadków. To dlatego teren ten powinien być jak najlepiej zabezpieczony przed osobami trzecimi. Mowa tutaj nie tylko o sytuacji, w której na obszarze tym trwają prace budowlane, ale także w okresie, gdy są wstrzymane.

W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, jak kwestie te uregulowano w polskim systemie prawnym. Jak się okazuje, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, poprzez teren budowy należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. W myśl przepisów prawa budowlanego, obowiązkiem osób odpowiadających za tego typu obszar jest jego właściwe zabezpieczenie i zagospodarowanie. Zgodnie z prawem, teren budowy obowiązkowo powinien być ogrodzony i tym samym zamknięty dla osób postronnych. Za ogrodzenie placu odpowiada kierownik budowy, który zleca jego wykonanie.

Jak zabezpieczyć teren budowy?

Szczegółowe informacje dotyczące ogrodzenia placu budowy znajdziemy m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przede wszystkim, ogrodzenie powinno być wyższe niż 1,5 metra, stabilne i wytrzymałe, usytuowane w granicach działki. Nie trzeba odgradzać od razu całej działki, wystarczy jedynie zabezpieczyć obszar, w którym w danym okresie odbywają się prace budowlane. Co ciekawe, przepisy nie regulują, czy mowa o ogrodzeniu stałym, czy tymczasowym, dlatego inwestor ma tutaj pełną dowolność. Najważniejsze jest to, aby zabezpieczenie terenu odpowiadało warunkom opisanym w normach BHP oraz spełniało swoje zasadnicze zadania.

Ogrodzenie placu budowy – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wiele osób zastanawia się też nad kwestiami formalnymi związanymi z ogrodzeniem terenu budowy, a mianowicie tym, czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia? Na szczęście, nie jest to wymagane, a co więcej, w większości przypadków nie trzeba nawet zgłaszać takiego działania. Wyjątek stanowią ogrodzenia, których wysokość przekracza 2,2 metra – wówczas konieczne jest zgłoszenie tego właściwemu starostu, a ogrodzenie może powstać dopiero po 21 dniach od zgłoszenia i tylko wtedy, gdy urzędnicy nie zakwestionują tych planów. Jak więc widzimy, warto już na początku budowy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie terenu, nie tyle z uwagi na obowiązki narzucane przez prawo, ale po prostu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Warto mieć świadomość, że nie ma tutaj znaczenia wielkość placu budowy oraz to, czy stawiany jest duży obiekt, czy też trwają prace podziemne, w tym m.in. budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków itp.