Image
  • Home
  • Aktualności
  • Burmistrz Książa wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Burmistrz Książa wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W tym roku swoje kwalifikacje zawodowe podniosły dwie nauczycielki pracujące w gminnych szkołach. Zatem, z dniem 1 września, do grona nauczycieli mianowanych dołączą:

  • Daria Domagała – nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.,
  • Katarzyna Wasielewska – nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach.

Podczas uroczystego spotkania, panie odebrały z rąk burmistrza Książa Wlkp., Teofila Marciniaka akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz złożyły uroczyste ślubowanie.

Serdecznie gratulujemy awansowanym nauczycielom i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – podkreśla T. Marciniak


Berdychowski Kwiecien2 2024

Warto przypomnieć, że nauczyciel mianowany, wg aktualnych przepisów Karty Nauczyciela, to trzeci stopień awansu zawodowego. Warunkiem nadania nauczycielowi tego tytułu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w przepisach Karty Nauczyciela, w tym odbycie stażu w wymiarze dwóch lat i 9 miesięcy zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a następnie zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez włodarza gminy.