Image

Ważna wiadomość dla mieszkańców gm. Dolsk

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Wspomniana aktualizacja dotyczy powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków (gospodarczych, garaży i innych) oraz budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

– W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości proszony jest o dokonanie niezbędnych pomiarów i weryfikację danych, zawartych w złożonych informacjach podatkowych. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a zadeklarowanym, należy złożyć w urzędzie gminy – informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) zawierającą skorygowane i prawidłowe dane, które będą podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości – informuje dolski magistrat. Brak prawidłowej deklaracji może skutkować karą wysokości 3 tys. zł.

Jak obliczyć powierzchnię?

Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi ich powierzchnia użytkowa mierzona w metrach kwadratowych. Powierzchnia użytkowa budynków, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Do powierzchni użytkowej budynku nie wlicza się powierzchni klatek schodowych. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m zalicza się w 100 proc.; powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc., a jeżeli wysokość pomieszczenia jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się.

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie miasta i gminy Dolsk.