Image
  • Home
  • Aktualności
  • Ile procent gmin w powiecie objętych jest MPZP i co za tym idzie?

Ile procent gmin w powiecie objętych jest MPZP i co za tym idzie?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pismo „Wspólnota” opublikowało kolejny raport odnoszący się do samorządów na terenie kraju. Tym razem autorzy pochylają się nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Co warte podkreślenia, przyjęcie MPZP nie jest obowiązkiem dla terenu całej gminy. Niemniej sporządzenie takiego planu jest tożsame z wprowadzeniem ładu przestrzennego.

Autorzy raportu zaznaczają, że niniejszy ranking nie powinien być traktowany wg oceny – im większa powierzchnia objęta MPZP tym lepiej. „Sugerujemy, żeby patrzeć na te wyniki informacyjnie, a nie traktując jako ocenę działalności władz samorządowych. Niemniej jednak można powiedzieć, że tam, gdzie planów takich nie ma wcale lub też pokrywają zaledwie niewielką część terenu, tam gospodarowanie przestrzenią stwarza widoczne problemy” – zaznaczają.

Na naszym rodzimym podwórku i pośród sąsiadów jedynie gmina Kórnik posiada większe połacie terenu ujętego w procentach objętego MPZP. Wynosi on 54,73 proc. W gminie Śrem ten współczynnik wynosi 40,62 proc.

Pozostałe gminy naszego powiatu mają bardzo niewielki procent powierzchni objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W gminie Dolsk jest to niespełna 2 procent. W Brodnicy niemal 0,5 procenta, a jeszcze mniej w Książu Wielkopolskim.

Gminy te zdecydowanie odstają od naszych sąsiadów, którzy nie mogą się przyrównywać do Śremu, ale w ich przypadku są to kilkuprocentowe udziały. W Gostyniu jest to niemal 8,5 proc., w Zaniemyślu wskaźnik ten wynosi niemal 4 proc., a w Czempiniu jest to niemal ponad 2 proc.

Gminy nie zawsze chcą przystępować do sporządzania MPZP. Z uwagi na fakt, że to co jednocześnie jest zaletą, jest także wadą, czyli mowa o skonkretyzowaniu przeznaczenia terenów. Zadaniem planu jest to, aby inwestor, po zapoznaniu się z ustaleniami, miał jasny obraz sytuacji i był w stanie podjąć świadomą decyzję dotyczącą inwestowania oraz określić ewentualne przedsięwzięcia na terenach  sąsiednich. Problem powstaje, gdy plan nie spełnia oczekiwań inwestora.

Plan wprawdzie zawsze można zmienić, ale jest to czasochłonne i kosztowne.

POKRYCIE GMIN OBOWIĄZUJĄCYMI MPZP

GMINA:

PROCENT POKRYCIA (2020 r.):

Kórnik 54,73%
Śrem 40,62%
Gostyń 8,45%
Zaniemyśl 3,69%
Czempiń 2,293%
Dolsk 1,95%
Brodnica 0,45%
Książ Wielkopolski 0,32%

DOŁĄCZ DO NAS

Reklama

Przeczytaj również

Get Update

Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!

[mc4wp_form id=86]