| |

Nowe oblicze przedszkola im. Janka Wędrowniczka

Rozbudowa przedszkola ruszyła jesienią 2021 roku. To, że była konieczna nie ulega wątpliwości. Przedszkole jest bardzo popularne wśród mieszkańców. Uczęszcza do niego około 230 dzieci. W nowej przestrzeni miejsce znajdą maluchy z czterech grup (5-6 latki).

– Gmina Śrem od wielu lat dba o to, żeby dla każdego dziecka, które jest w wieku przedszkolnym, było zagwarantowane miejsce w przedszkolu, by rodzice mogli podejmować pracę. Gmina Śrem prowadzi cztery przedszkola bezpośrednio jako organ prowadzący: Przedszkole nr 2 Słoneczna Gromada, Przedszkole nr 3 Jarzębinka, Przedszkole nr 5 z oddziałami integracyjnymi oraz największe Przedszkole nr 7 przy Szkole Podstawowej nr 5. Podjęliśmy decyzję o tym, aby rozbudować to właśnie największe przedszkole, ponieważ musimy zwolnić miejsca zajmowane przez przedszkole w samym budynku Szkoły Podstawowej nr 5, która też jest popularna i sporo dzieci wraz z rodzicami decyduje się na to, by przekierować tam swoje pociechy. Ponadto przepisy prawne mówią, iż przedszkole nie może być zlokalizowane na wyższych kondygnacjach niż parter i pierwsze piętro, stąd ta decyzja – wyjaśnia burmistrz Adam Lewandowski.

Fot. D. Górna

Łączny koszt rozbudowy i przebudowy przedszkola im. Janka Wędrowniczka w Śremie wraz malowaniem elewacji starej części przedszkola wyniósł 3 828 550,54 zł. Na ten koszt składały się takie prace jak: roboty przygotowawcze, wykonanie nowych fundamentów, budowa ścian zewnętrznych, wykonanie stropu, a także prace instalacyjne obejmujące przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowę instalacji drenażu.

Ponadto w nowej części budynku powstały cztery duże sale, każda wyposażona w łazienkę, pomieszczenie gospodarcze i zaplecze dla nauczyciela. Każda z sal posiada także tablicę multimedialną, tablicę ruchomą oraz kącik plastyczny wykonany przez pracownika placówki. – Wśród moich pracowników mam bardzo uzdolnione osoby, które własnoręcznie wykonały część wyposażenia – wskazuje na drewniany domek Urszula Rojek, dyrektor placówki.

Co ważne, w nowym budynku zastosowano ogrzewanie podłogowe, dzięki czemu nie trzeba układać dywanów i wykładzin. – Z pewnością jest to bardziej wygodne i higieniczne rozwiązanie – podkreśla U. Rojek.

Fot. D. Górna

W nowej części znajdują się także szatnie – również dla personelu – łazienki i zaplecze kuchenne. Ponadto wygospodarowano wygodne miejsce dla logopedy oraz księgowości. Warto wspomnieć, że dotychczasowy budynek, pomniejszony o część dzierżawioną od szkoły, również przeszedł metamorfozę. – Najważniejsza zmiana dotyczy głównego wejścia do przedszkola. Znajduje się ono teraz w nowej części. W związku z tym został przebudowany korytarz. Cały budynek zyskał także nową elewację – dodaje dyrektor przedszkola.

Fot. D. Górna

Jak te zmiany ocenia burmistrz?

– Muszę przyznać, że rozbudowane przedszkole jest naprawdę na wysokim poziomie i świetnie wyposażone, spełnia europejskie standardy. Oczywiście na terenie gminy Śrem, oprócz przedszkoli gminnych, funkcjonują także inne podmioty, które również oferują wysokie standardy dla dzieci i są chętnie wybierane przez rodziców. Przedszkola prowadzone przez prywatne podmioty dotujemy, jeżeli jest ono publiczne to w 100 proc., jeśli niepubliczne to w 75 proc. dotacji, która jest przeznaczana na poszczególne dziecko w przedszkolach gminnych – podkreśla A. Lewandowski.