||

Nowe oblicze przedszkola im. Janka Wędrowniczka

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Rozbudowa przedszkola ruszyła jesienią 2021 roku. To, że była konieczna nie ulega wątpliwości. Przedszkole jest bardzo popularne wśród mieszkańców. Uczęszcza do niego około 230 dzieci. W nowej przestrzeni miejsce znajdą maluchy z czterech grup (5-6 latki).

– Gmina Śrem od wielu lat dba o to, żeby dla każdego dziecka, które jest w wieku przedszkolnym, było zagwarantowane miejsce w przedszkolu, by rodzice mogli podejmować pracę. Gmina Śrem prowadzi cztery przedszkola bezpośrednio jako organ prowadzący: Przedszkole nr 2 Słoneczna Gromada, Przedszkole nr 3 Jarzębinka, Przedszkole nr 5 z oddziałami integracyjnymi oraz największe Przedszkole nr 7 przy Szkole Podstawowej nr 5. Podjęliśmy decyzję o tym, aby rozbudować to właśnie największe przedszkole, ponieważ musimy zwolnić miejsca zajmowane przez przedszkole w samym budynku Szkoły Podstawowej nr 5, która też jest popularna i sporo dzieci wraz z rodzicami decyduje się na to, by przekierować tam swoje pociechy. Ponadto przepisy prawne mówią, iż przedszkole nie może być zlokalizowane na wyższych kondygnacjach niż parter i pierwsze piętro, stąd ta decyzja – wyjaśnia burmistrz Adam Lewandowski.Fot. D. Górna

Łączny koszt rozbudowy i przebudowy przedszkola im. Janka Wędrowniczka w Śremie wraz malowaniem elewacji starej części przedszkola wyniósł 3 828 550,54 zł. Na ten koszt składały się takie prace jak: roboty przygotowawcze, wykonanie nowych fundamentów, budowa ścian zewnętrznych, wykonanie stropu, a także prace instalacyjne obejmujące przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowę instalacji drenażu.

Ponadto w nowej części budynku powstały cztery duże sale, każda wyposażona w łazienkę, pomieszczenie gospodarcze i zaplecze dla nauczyciela. Każda z sal posiada także tablicę multimedialną, tablicę ruchomą oraz kącik plastyczny wykonany przez pracownika placówki. – Wśród moich pracowników mam bardzo uzdolnione osoby, które własnoręcznie wykonały część wyposażenia – wskazuje na drewniany domek Urszula Rojek, dyrektor placówki.

Co ważne, w nowym budynku zastosowano ogrzewanie podłogowe, dzięki czemu nie trzeba układać dywanów i wykładzin. – Z pewnością jest to bardziej wygodne i higieniczne rozwiązanie – podkreśla U. Rojek.

Fot. D. Górna

W nowej części znajdują się także szatnie – również dla personelu – łazienki i zaplecze kuchenne. Ponadto wygospodarowano wygodne miejsce dla logopedy oraz księgowości. Warto wspomnieć, że dotychczasowy budynek, pomniejszony o część dzierżawioną od szkoły, również przeszedł metamorfozę. – Najważniejsza zmiana dotyczy głównego wejścia do przedszkola. Znajduje się ono teraz w nowej części. W związku z tym został przebudowany korytarz. Cały budynek zyskał także nową elewację – dodaje dyrektor przedszkola.

Fot. D. Górna

Jak te zmiany ocenia burmistrz?

– Muszę przyznać, że rozbudowane przedszkole jest naprawdę na wysokim poziomie i świetnie wyposażone, spełnia europejskie standardy. Oczywiście na terenie gminy Śrem, oprócz przedszkoli gminnych, funkcjonują także inne podmioty, które również oferują wysokie standardy dla dzieci i są chętnie wybierane przez rodziców. Przedszkola prowadzone przez prywatne podmioty dotujemy, jeżeli jest ono publiczne to w 100 proc., jeśli niepubliczne to w 75 proc. dotacji, która jest przeznaczana na poszczególne dziecko w przedszkolach gminnych – podkreśla A. Lewandowski.