Image

Szykowana jest przebudowa dróg w Psarskiem

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Gmina Śrem przygotowuje się do nowej inwestycji. Mowa o przebudowie dróg osiedlowych w Psarskiem. W planach jest modernizacja ulic: Lipowej, Dębowej, Bukowej, Brzozowej, Wierzbowej i Jarzębinowej. Niestety w tym etapie prac nie ujęto sąsiedniej ulicy Orzechowej, o której fatalnym stanie pisaliśmy już kilkukrotnie. Droga ta, nawet po niewielkim deszczu, zamienia się w błotnistą breję.

Fot. D. Górna

Natomiast modernizacja wspomnianych wyżej ulic zakłada także budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. W ramach przebudowy dróg przewiduje się wykonanie następujących robót podstawowych:

  • roboty przygotowawcze i ziemne,
  • wykonanie sieci kanalizacyjnej deszczowej,
  • wykonanie kanału technologicznego,
  • wykonanie przepustu na rowie przydrożnym Al. Platanowej,
  • budowa jezdni i chodnika,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • roboty wykończeniowe.

Inwestycja ta ma na celu usprawnienie połączenia i poprawy skomunikowania terenów przyległych do drogi. Urzędnicy zapewniają, że poprawi także bezpieczeństwo ruchu pieszego, komfort, estetykę oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie drogi na środowisko.

Wyniki przetargu powinniśmy poznać za około dwa tygodnie. Wówczas także dowiemy się czy gmina zabezpieczyła odpowiednie środki na tę inwestycję (500 tys. zł), bowiem jeden z ostatnich przetargów pokazał, że kwota zaplanowana przez urząd nijak ma się do tej zaproponowanej przez potencjalnych wykonawców. Mamy tu na myśli przetarg dotyczący przebudowy ulicy Jesiennej w Nochowie. W budżecie zabezpieczono na ten cel 500 tys. zł. Natomiast najniższa oferta, która wpłynęła do urzędu wyniosła 991 380,00 zł.