|

Justyna Tobys czy Jacek Dorsz. Kto zwycięży w wyborach uzupełniających? [ AKTUALIZACJA]

Jutro wybory uzupełniające w gminie Dolsk


VW_Berdychowski_400_150(1)

Zarządzeniem nr 193/2022 wojewody wielkopolskiego, Michała Zielińskiego z 27 kwietnia tego roku, zarządzono wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Dolsk w okręgu wyborczym na 7. Wybory odbędą się w niedzielę 3 lipca. Jutro uprawnieni do głosowania mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na jednego z dwojga kandydatów.

Justyna Tobys czy Jacek Dorsz. Kto zostanie nowym radnym w Dolsku?

O miejsce w radzie ubiega się dwoje kandydatów. To Justyna Tobys oraz Jacek Dorsz. Oboje związani są z Małachowem. Justyna Tobys związana jest ze wsią od blisko 30 lat. Jej kontrkandydat, Jacek Dorosz jest z kolei wieloletnim sołtysem Małachowa.

Dlaczego w Dolsku potrzebne są wybory uzupełniające?

Rada w Dolsku była kompletna do końca lutego. Czyli do dnia, w którym swoją rezygnację z mandatu złożył Paweł Taciak. Było to konieczne, ponieważ radny Taciak z dniem 1 marca rozpoczął pracę w korpusie służby cywilnej. To uniemożliwiało mu w świetle prawa łączenie funkcji radnego w Dolsku z pracą zawodową.

[AKTUALIZACJA]

Wybory bez głosowania. 2 lipca na stronach Urzędu Gminy w Dolsku pojawiło się obwieszczenie wskazujące, kto objął mandat radnego po Pawle Taciaku.

Bez głosowania radnym został Jacek Dorszsz, dotychczasowy sołtys Małachowa.

Na ostatniej prostej z rywalizowania o mandat radnego w gminie wycofała się Justyna Tobys, w związku z tym liczba kandydatów odpowiadała liczbie wolnych mandatów do obsadzenia – wobec tego głosowania nie przeprowadza się.

Nieznane są nam powody rezygnacji kandydatki KWW Gminy Dolsk.