|

Problem z wodą ciągle aktualny

Odkąd w Brodnicy rozpoczęto inwestycję budowy sieci wodociągowej Brodnica – Piotrowo oraz modernizację SUW w Piotrowie, dla części mieszkańców gminy pojawiły się problemy z dostawą wody.

Tymczasowa SUW nie zdaje egzaminu


VW_Berdychowski_400_150(1)

Władze gminne zdają sobie z tego sprawę. Od samego początku zakładały uruchomienie tymczasowej stacji uzdatniania wody, tak aby woda z niej spełniała parametry do spożywania przez ludzi i zwierzęta.Sęk w tym, że te parametry nie są spełnione.

– Zdajemy sobie sprawę, iż sytuacja ta jest dla mieszkańców uciążliwa, jednak bez prawidłowych wyników badań wody, nie ma możliwości uruchomienia tymczasowej SUW – wyjaśnia Marek Pakowski, wójt gminy Brodnica.

Blisko, ale jednak daleko

Żeby tak się stało zachowane muszą być normy, które w pewnym momencie zostały już spełnione. W ubiegłym tygodniu jeden z wyników badań próbki wody z tymczasowej SUW wykazał 30 jtk/1 ml (jednostek tworzących kolonie), co pozwalało – przy utrzymywaniu się takiego wyniku – na uruchomienie stacji i rozwiązania problemu dla wielu mieszkańców.

Niestety w przekazanej przez głównego wykonawcę informacji o wynikach badania próbek w akredytowanym laboratorium Aquanet stwierdzono wynik przekraczający dopuszczalną dla stacji uzdatniania wody normę 100 jtk/1 ml – przekazuje wójt gminy.

Samorząd cały czas pracuje nad przywróceniem wody właściwych i bezpiecznych parametrów. Trwa jej chlorowanie, płukanie układu oraz monitorowanie parametrów wody.