|||

Gala Sportu. Odznaki honorowe i Dyskobole trafiły do zasłużonych

Piątkowy wieczór muzealnej sali należał do sportowców i działaczy sportowych z gminy Śrem. Tego dnia odbyła się bowiem inaugurująca Gala Sportu podczas której wręczano odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa”. Odznaki wręczał Marek Gola, wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego. Statuetki Dyskobola, z kolei wręczali Katarzyna Sarnowska, przewodnicząca rady miejskiej w Śremie i Adam Lewandowski, burmistrz Śremu.

Zanim jednak nastąpił moment, w którym odznaki i statuetki zostały przyznane, zaproszeni gości mogli zapoznać się z bogatą historią sportu na terenie gminy Śrem. Wyemitowany materiał wideo przedstawiał instytucje sportowe, które po dziś dzień w sporcie działają z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi na terenie naszej gminy.

Podczas tego wieczoru burmistrz Śremu podziękował także tym wszystkim, którzy pracują na rozwój sportu na poziomie młodzieżowym i dziecięcym na terenie gminy. Osobne indywidualne podziękowania złożył natomiast na ręce członków Rady Sportu w Śremie.

Galę Sportu uświetnił występ dziewczyn z Jabłońska Dance Academy.

Uhonorowani odznaką „Za zasługi dla Województwa”:


VW_Berdychowski_400_150(1)

  • Jagoda Śliwińska (Klub Sportowy Wodnik Śrem);
  • Stanisław Płociennik, (Szkolny Związek Sportowy);
  • Krzysztof Gapys, (Uczniowski Klub Sportowy Śrem);
  • Dominik Sworowski (Śremski Klub Sportowy WARTA);
  • Piotr Wesołek (Rapid Śrem Klub Sportowy).

Nagrodzeni Statuetką Dyskobola:

  • Klub Sportowy Wodnik Śrem;
  • Szkolny Związek Sportowy;
  • Uczniowski Klub Sportowy Śrem;
  • Śremski Klub Sportowy WARTA;
  • Rapid Śrem Klub Sportowy.