|

W Książu trwają konsultacje społeczne

Burmistrz Książa Wlkp. zachęca do udziału w konsultacjach. Mogą w nich wziąć udział wszyscy uprawnieni mieszkańcy, czyli osoby fizyczne zamieszkujące na stałe Książ Wielkopolski, Sołectwo Radoszkowo Drugie oraz miejscowość Kiełczyn. Swoją opinię będą mogli wyrazić do końca maja poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie konsultacyjnej.

Ankieta dostępna jest w sekretariacie urzędu miejskiego w Książu Wlkp. (pok. nr 1),  u sołtysa Sołectwa Radoszkowo Drugie i sołtysa Sołectwa Kiełczynek. Można ją także pobrać ze strony ksiaz-wlkp.pl i złożyć:  • w formie tradycyjnej wrzucając do urny znajdującej się w holu na piętrze urzędu lub przesyłając na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej gminy Książ Wlkp. ksiaz-wlkp.pl aktywnego formularza ankiety konsultacyjnej PDF i przesłanie go na adres poczty elektronicznej: urzad@ksiaz-wlkp.pl.

Z przeprowadzonych konsultacji, burmistrz Książa Wlkp. złoży ksiąskiej radzie sprawozdanie, które przedstawi na najbliższej sesji, która odbędzie się po zakończeniu konsultacji.

Oprac. DG