Image

W Dziećmierowie będzie bardziej zielono

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Urząd Województwa Wielkopolskiego co roku ogłasza swój program, w którym starostwa i gminy mogą zgłaszać swoje wnioski związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów zielonych. Urzędnicy reprezentujący powiat poznański wraz z urzędem gminy zdecydowali, by złożyć wniosek na zakup sadzonek drzew miarodajnych. Gwoli wyjaśnienia, określenie miarodajne dotyczy typów systemów korzeniowych danego drzewa. Miarodajnymi cechami określającymi pokrój systemu korzeniowego są kształt, kierunek wzrostu i rozkład grubych korzeni, a ponadto liczba, kształt i rozkład korzeni drobnych.

Zagłębiając się w procedurę zgłoszenia swojego wniosku, okazuje się, że była ona dość prosta. Nawet jak na polskie standardy. Do wniosku należało dołączyć kopię mapy ewidencyjnej potwierdzoną przez właściwe starostwo, na której należało zaznaczyć miejsca nasadzeń drzew, aktualny wypis z rejestru gruntów potwierdzony przez właściwe starostwo, a także dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny lub odpis księgi wieczystej). We wniosku wybrano dwie działki w Dziećmierowie.

Wniosek został przeprocesowany pozytywnie i gmina Kórnik otrzymała 20 000 zł od Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych z gatunku klon polnego.

Udzielona dotacja pozwoli na zakup około 100 sztuk sadzonek wspomnianych drzew.

Prace nasadzeniowe mają zacząć się niebawem, więc jeszcze tej wiosny gmina zyska trochę więcej zieleni.