Austin Distel Wawefydpkag Unsplash Wp

Czym zajmują się agencje zatrudnienia?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Agencje zatrudnienia to instytucje odgrywające ważną rolę na rynku pracy, zwłaszcza pracy tymczasowej oraz pracy za granicą. Przede wszystkim świadczą usługi pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.

Profesjonalna pomoc agencji zatrudnienia znacząco poprawia wydajność przedsiębiorstwa oraz pomaga osobom szukającym zatrudnienia w znalezieniu legalnej pracy.Rola agencji zatrudnienia w rekrutacji


Berdychowski Kwiecien2 2024

Jednym z zadań agencji pracy jest przeprowadzanie rekrutacji. Agencje dysponują ogromną bazą osób poszukujących zatrudnienia o rozmaitych kwalifikacjach. Dzięki temu mogą przeprowadzić rekrutację o znacznie większym zasięgu i, co za tym idzie, lepszych efektach.

Do zadań agencji w tej kwestii zaliczamy umieszczanie ogłoszeń o pracę w imieniu pracodawcy na portalach internetowych i social mediach, organizowanie rozmów kwalifikacyjnych i zapraszanie na nie osób spełniających wymagania, przeprowadzanie rekrutacji i ocenę kwalifikacji pracowników, a wreszcie zatrudnienie wybranej osoby i dopełnienie wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy.

Korzyści takiego rozwiązania jest mnóstwo. Przede wszystkim to po stronie agencji pracy leży odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej rekrutacji. Nie da się ukryć, iż jest to złożony proces, wymagający czasu i poświęcenia uwagi. Gdy zajmuje się tym pośrednik, czyli agencja zatrudnienia, pracodawca może w tym czasie zająć się innymi kwestiami związanymi z rozwojem firmy.

Ma też pewność, że trafi do niego pracownik mający wszelkie pozwolenia na pobyt czy pracę (w przypadku pracowników zza granicy) oraz kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności zawodowych. To także oszczędność pieniędzy, gdyż w większych firmach rekrutacją i pozyskiwaniem nowych pracowników zajmują się całe działy, które trzeba utrzymać i opłacić.

Specyfika współpracy z agencją wiąże się też z faktem, iż strony umowy (pracodawca-pracownik) są związane nie bezpośrednio ze sobą, ale z agencją. Oznacza to, że wszelkie kwestie kadrowo-księgowe leżą po stronie agencji, a pracodawca rozlicza się z nią co miesiąc w oparciu o fakturę. Wypłaty czy składki na ubezpieczenie są uiszczane przez agencję pracy, która podpisuje z pracownikiem umowę.

Usługi dodatkowe oferowane przez agencje zatrudnienia

Oprócz poszukiwania i zatrudniania pracowników tymczasowych, agencje zatrudnienia aktywnie pomagają osobom poszukującym pracy za granicą w odnalezieniu się w nowym środowisku.

Pomagają im nie tylko w znalezieniu pracy, ale też organizują przewóz, kwaterę na miejscu, zapewniają pomoc prawną w języku ojczystym i języku obcym oraz sprawują opiekę nad pracownikiem przez cały okres trwania umowy.

Agencje pracy zajmują się także pozyskiwaniem i upowszechnianiem ofert pracy, informowaniem pracodawców i potencjalnych pracowników o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, doradztwem personalnym i zawodowym.

Doradztwo personalne wiąże się z prowadzeniem analizy zatrudnienia, określaniu kwalifikacji, predyspozycji i mocnych stron pracowników, weryfikacją kandydatów pod względem kwalifikacji i predyspozycji oraz wskazywaniem źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy.

Doradztwo zawodowe obejmuje natomiast udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji o zawodach, rynkach pracy, możliwościach szkolenia się i kształcenia, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie porad zawodowych i zajęć aktywizujących pomagających w poszukiwaniu pracy oraz udzielanie pracodawcom pomocy i doradztwa w doborze kandydatów do pracy.

Korzyści ze współpracy z agencją zatrudnienia

Współpraca ze sprawdzoną agencją zatrudnienia to szereg korzyści zarówno dla osób poszukujących zatrudnienia, jak i przedsiębiorców potrzebujących kandydatów do pracy. Agencja znacząco pomaga w inicjowaniu owocnych rozmów kwalifikacyjnych, gdyż ma doświadczenie w doborze odpowiednich osób na wybrane stanowiska. To także gwarancja legalności całego procesu i dopełnienia wszelkich formalności wymaganych przez prawo.

Agencja pracy Gremi Personal prężnie działa na polskim rynku i z powodzeniem pomaga pracodawcom i pracownikom w zawieraniu stosunku pracy. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pracowników ze Wschodniej Europy i Azji. Dzięki temu, że dysponuje dużą bazą kandydatów, może znaleźć pracowników o różnych kwalifikacjach i na różne stanowiska.

Zostaw komentarz

DOŁĄCZ DO NAS

Reklama
Capchem Cup 2024 w remie

Get Update

Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!

[mc4wp_form id=86]