Image
fot. D. Górna/Po głosowaniu burmistrz otrzymała kwiaty
  • Home
  • Aktualności
  • Gorąca 55. sesja rada miasta i gminy Dolsk. Burmistrz z absolutorium

Gorąca 55. sesja rada miasta i gminy Dolsk. Burmistrz z absolutorium

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W środę, 14 czerwca w sali widowiskowej miasta i gminy Dolsk odbyła się 55. sesja rady miejskiej w Dolsku. Tematem przewodnim było udzielenie burmistrz Barbarze Wierzbińskiej wotum zaufania oraz podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Jednym z pierwszych tematów sesji był raport o stanie gminy Dolsk, który przedstawiła zastępca burmistrza – Mirella Godawa. Zabrakło jednak debaty nad raportem gminy. Radni nie wyrazili takiej chęci. Za uchwałą w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Dolsk wotum zaufania głosowało 11 z 13 radnych. Swój głos wstrzymali: Janina Pawełczyk oraz Jarosław Kaczmarek. Tego dnia nieobecni byli Elżbieta Jańczak oraz Sylwia Czaplicka-Zaremba. Po głosowaniu głos zabrała burmistrz Wierzbińska.

Bardzo serdecznie dziękuję za okazane zaufanie. Za podjęcie uchwały. Dziękuję tym, którym na sercu leży dobro naszej gminy i tym, którzy wspierają mnie w niełatwym zadaniu kierowania gminą. Dziękuję za pomysły i konstruktywną krytykę

mówiła burmistrz

Kolejnym punktem obrad była uchwała dotycząca zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Budżet za rok 2022 został wykonany z nadwyżką budżetową w kwocie 1.915.550,22 zł. W tym punkcie również nie było dyskusji radnych. Głosowało 13 radnych. Za było 11. Wstrzymali się – J. Pawełczyk oraz J. Kaczmarek.

Również niemal jednogłośnie radni zagłosowali w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Ale głosowanie poprzedziła gorąca wymiana zdań pomiędzy radną Pawełczyk a burmistrz Wierzbińską.

Tajemnicze lokaty

Radna Pawełczyk zarzuciła burmistrz niegospodarność. – Gmina od dwóch lat lokuje pieniądze na lokatach. Z informacji jakie posiadam, burmistrz nie zadbała o zwiększenie oprocentowania lokat, nie negocjowała oprocentowania. To jest niegospodarność. Na lokatach są duże kwoty, ale z urzędu idzie przekaz, że nie ma pieniędzy m.in. na wycinkę krzaków czy budowę oświetlenia w Masłowie, szkoda że burmistrz nie pomogła choremu burmistrzowi Masłowa w budowie oświetlenia – wymieniała Pawełczyk. Zwróciła także uwagę na to, że nowy obiekt sanitarny w Dolsku został wybudowany jako kontener a nie został wymurowany. Przypomniała również temat zgody burmistrza na rozbudowę chlewni w Mszczyczynie czy w Pince.

Patrząc na całokształt działań, nie pozwala on na pozytywną ocenę

podkreślała Pawełczyk

Burmistrz odbija piłeczkę

– Przypominam, że uchwała dotyczy absolutorium a nie oceny mojej działalności. Zastanawia mnie skąd ma pani wiedzę o braku negocjacji lokat, bo to jest tajemnica bankowa – dopytywała Wierzbińska. Radna Pawełczyk stwierdziła, że nie musi odpowiadać na to pytanie.

Burmistrz tłumaczyła także sprawę dotyczącą lokat. – Owszem, mamy pieniądze na lokatach, ale powszechnie wiadomo, że otrzymywaliśmy dotacje, którymi nie mogliśmy obracać  w ciągu roku, bo były one przeznaczone na konkretne inwestycje – wyjaśniała Wierzbińska.

Zdaję sobie sprawę, że sytuacja finansowa gminy nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb. I pragnę podkreślić, że tylko ten, kto nic nie robi nie popełnia błędów

dodała burmistrz

W głosowaniu nad uchwałą w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok, głosowało 13 radnych. 11 było za. Wstrzymali się: J. Pawełczyk oraz J. Kaczmarek.

Po głosowaniu burmistrz otrzymała kwiaty. Podziękowała za pomoc w sprawowaniu urzędu, a także wsparcie i zaangażowanie urzędników.

Zostaw komentarz