Systemy uzdatniania wody — jak zadbać o jakość wody w domu lub firmie?

Uzdatnianie

Wysoka jakość wody, odpowiadająca celom, do jakich jest używana, to warunek dobrze funkcjonującej instalacji wodnej tak w domu, jak i w firmie. Dzisiejsza technologia uzdatniania wody pozwala na kondycjonowanie wody, czyli poprawianie jej parametrów zgodnie z oczekiwaniami. W tym celu służą systemy uzdatniania. Jak zatem można wpłynąć na jakość użytkowanej wody?


VW_Berdychowski_400_150(1)

Dlaczego warto dbać o jakość wody?

Wodę uzdatnia się po to, by dostosować jej właściwości do określonych wymagań. Te mogą być zaś bardzo różne. Jeżeli woda ma być przeznaczona do spożycia, oczywiste jest, że powinna być czysta i zdatna do picia, ale co to właściwie znaczy? Otóż powinna mieścić się w normach biologicznych i fizykochemicznych określonych w Rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Takie wymogi określają dopuszczalne wartości znajdujących się w wodzie składników — bakterii, minerałów i wielu innych. Wykluczenie z wody wirusów czy licznych bakterii, takich jak pałeczka okrężnicy, to szansa na to, że picie wody nawet bezpośrednio z kranu, nie będzie niosło za sobą naprawdę poważnego ryzyka zdrowotnego. Jeżeli zaś w domu lub zakładzie pracy znajdują się urządzenia, które nieustannie mają kontakt z wodą, równie ważną kwestią, co wpływ na zdrowie jest też oddziaływanie wody na te urządzenia. Przykładowo, duża zawartość jonów wapnia i magnezu wpływa na tworzenie się kamienia kotłowego. Ten zaś może być powodem awarii sprzętowych, a nawet niedrożności rur. Z kolei nadmiar żelaza w wodzie nie tylko powoduje, że jej smak staje się metaliczny, a barwa rdzawa, ale też wpływa na pojawienie się korozji, czego objawem jest widoczna na metalowych elementach rdza.

Chlorowanie — tania dezynfekcja wody

Uzdatnianie wody chlorem to tania, ale zarazem skuteczna metoda na dezynfekcję wody. Z dobrodziejstw takiego systemu uzdatniania powszechnie korzystają wodociągi miejskie, ale też pływalnie, hotele z basenami itd. Specjalne generatory dwutlenku chloru produkują ten związek chemiczny z wykorzystaniem mieszaniny kwasu chlorowodorowego i chlorynu sodowego. Dwutlenek chloru jest substancją silnie utleniającą, dlatego skutecznie niszczy bakterie, grzyby, wirusy. Podobny efekt można też uzyskać dzięki chloratorowi, który do chlorowania wody wykorzystuje podchloryn sodu w odpowiednim stężeniu.Nowoczesna filtracja membranowa

Dzisiejsze systemy filtracyjne wykorzystują półprzepuszczalne membrany filtrujące, które są w stanie zatrzymać większość bakterii, wirusów innych zanieczyszczeń, których wielkość jest mniejsza niż 0,1 mikrona! Przykładem takiego systemu jest stacja filtrująca wykorzystująca zjawisko tzw. odwróconej osmozy. Za sprawą odpowiedniego ciśnienia cząsteczki wody przechodzą przez membranę, za którą znajduje się specjalny roztwór o mniejszym stężeniu. Tam zanieczyszczenia zostają odizolowane z cząsteczek wody. Ta metoda filtrowania pomaga pozbyć się nie tylko zanieczyszczeń bakteriologicznych, ale też np. metali ciężkich czy innych zawiesin.

Przydatne zmiękczanie wody

Zmiękczanie wody pozwala pozbyć się problemu twardej wody, czyli nadmiaru zawartych w niej jonów wapnia, a co za tym idzie, zmniejszyć ryzyko tworzenia się kamienia. System zmiękczania wody opiera się na specjalnym złożu jonowymiennym — jego właściwości umożliwiają wymianę jonów wapnia na jony sodu. Proces ten prowadzi do zmiękczenia wody. Najprostsze zmiękczacze mogą być instalowane w gospodarstwach domowych, natomiast dla zastosowań przemysłowych wybiera się często wielokolumnowe stacje zmiękczania wody.


Aby określić, jaki rodzaj uzdatniania będzie optymalny, branżowi specjaliści muszą przeprowadzić niezbędne badania wody. Takimi badaniami, ich interpretacją, jak i doborem odpowiedniego systemu uzdatniania zajmuje się znany od lat granimex.com.pl. Profesjonaliści ci są w stanie dobrać odpowiedni system uzdatniający dla domu, jak też zainstalować przemysłowe stacje uzdatniania w przypadku wody wymagającej wieloetapowego kondycjonowania w zakładach.

Zostaw komentarz