Zastrzyk gotówki dla gminy Brodnica

Polna droga pomiędzy dwoma polami
fot. Pixabay

Decyzją samorządu województwa wielkopolskiego gmina Brodnica otrzyma wsparcie finansowe w wysokości blisko 140 tys. zł. Pieniądze te mają konkretne przeznaczenie.


VW_Berdychowski_400_150(1)

27 marca Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wsparcia finansowego dla samorządów terytorialnych. Z terenu powiatu śremskiego, takie wsparcie otrzymały dwie gminy. O dotacji dla gminy Książ Wielkopolski już na łamach Tygodnia pisaliśmy. Drugą gminą, która dostała wsparcie jest samorząd gminy Brodnica.

Brodnicy przyznano dwie dotacje w kwotach w wysokości: 122,5 tys. zł oraz 12,5 tys. zł z różnym przeznaczeniem. Mniejsza kwota dedykowana jest działaniu biblioteki w Brodnicy, z kolei wyższa z przeznaczeniem na drogi.Pieniądze te zostaną przeznaczone na drogi śródpolne – mówi Marek Pakowski, wójt gminy Brodnica. – Będą to drogi w obszarach geodezyjnych w Górce i Jaszkowie – dodaje wójt. Ze te środki gmina Brodnica wyremontuje dwa odcinki dróg śródpolnych w długości około 500 metrów każdy.

Czym są drogi śródpolne i dlaczego są one ważne?

Drogi śródpolne to drogi, które przebiegają przez tereny rolnicze, łącząc różne miejscowości lub gospodarstwa. Drogi te pełnią ważną rolę w zapewnieniu dostępu do gruntów i usług dla rolników i mieszkańców wsi, a także w ochronie krajobrazu i przyrody. Drogi śródpolne mogą być utwardzone lub nieutwardzone, asfaltowe lub żwirowe, publiczne lub prywatne. Ich stan techniczny i jakość zależą od wielu czynników, takich jak natężenie ruchu, warunki atmosferyczne, rodzaj podłoża, sposób utrzymania i finansowania.

Drogi śródpolne stanowią istotny element infrastruktury wiejskiej i rolniczej, dlatego powinny być odpowiednio projektowane, budowane, modernizowane i utrzymywane. Samorządy często decydują się na utwardzenie takich dróg nie tylko ze względu na trwałość asfaltowej drogi, ale również z uwagi na fakt, że z czasem rolnicy powiększają swoje pola kosztem właśnie takiej drogi śródpolnej, która nie jest utwardzona.

Jeden komentarz

Zostaw komentarz