||

Ta policjantka może zapukać do twoich drzwi. O co zapyta?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości może spowodować znaczne utrudnienia w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek – podkreśla podinsp. Ewa Kasińska.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Wielokrotnie przekonała się o tym mł. asp. Agnieszka Gans, która pełniąc jeszcze służbę w śremskiej patrolówce, aby dojechać na miejsce interwencji, szukała i pytała mieszkańców danej miejscowości o konkretny adres.  – Powodem takiej sytuacji był brak tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości – dodaje E. Kasińska.

Dlatego też teraz, Agnieszka Gans jako dzielnicowa opiekująca się rejonem gminy Dolsk, sprawdza czy mieszkańcy mają obowiązkowo oznakowane nieruchomości. Obecnie taką akcję sprawdzania i uświadamiania mieszkańców przeprowadza w Wieszczyczynie. –  Zaplanowała to sobie jako tzw. działanie priorytetowe – wyjaśnia rzecznik.

Podinsp. Ewa Kasińska zwraca uwagę na fakt, że często właściciele posesji nie są świadomi tego, że brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości może spowodować znaczne utrudnienia w pracy służb.

Dlatego policjanci przypominają mieszkańcom Wieszczyczyna i nie tylko, że zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne:

  1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
  3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
  4. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Może skończyć się karą…


Berdychowski Wv

  Adam Lewandowski - wywiad przed II turą [WIDEO]

– Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń: „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości” – przypomina E. Kasińska.