|

Masz pomysł na rewitalizację zdegradowanych terenów? Zgłoś się do ksiąskiego magistratu

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Gmina Książ Wielkopolski, jak wiele innych gmin w Polsce, zmaga się z problemami związanymi z degradacją obszarów miejskich oraz wiejskich. Aby temu zaradzić, władze gminy zdecydowały się na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2033.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Program obejmować będzie centrum Książa Wielkopolskiego, Radoszkowo Drugie oraz Włościejewki i Chrząstowo, chociaż obszary zdegradowane na terenie gminy Książ Wlkp. są znacznie większe, bo obejmuje również Kołacin, Chwałkowo Kościelne, obrzeża Książa Wlkp. jak i Konarskie, Konarzyce, Łężek, Świączyń i Gogolewo.

Głównym celem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2033 jest przywrócenie atrakcyjności i funkcjonalności obszarów miejskich gminy Książ Wielkopolski. W ramach programu przewiduje się szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury, estetyki i jakości życia mieszkańców. Te inicjatywy, zdaniem ksiąskiego samorządu, powinny by oddolne, bo to w końcu lokalne społeczności będą w dużej mierze korzystały z tych zrewitalizowanych terenów. Dlatego gmina zachęca mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji i pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej na terenie obszarów poddanych pod rewitalizację.

Nie ma ograniczeń dotyczących tego, kto takie propozycje może zgłaszać. Gmina zachęca do tego, aby swoje propozycje zgłaszały osoby prywatne, organizacje, koła, kluby, podmioty gospodarcze czy instytucje publiczne. Każdy pomysł zostanie rozpatrzony.

  Autostrada stała, a kierowcy na PSE się śpieszyło. „Korytarzem życia” pod prąd

Formularz dostępny jest na stronach urzędu miejskiego w Książu Wlkp.

Konkretne zgłoszenie należy ująć na specjalnie przygotowanym formularzu, który powinien zawierać dokładny opis projektowanego zadania. Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do wtorku, 11 kwietnia drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@ksiaz-wlkp.pl, w formie papierowej – drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. (pokój 1 lub 9) w godzinach pracy magistratu.”- czytamy w komunikacie ksiąskiego magistratu.

Realizacja GPR na lata 2023-2033 to szansa na poprawę jakości życia mieszkańców i przyciągnięcie nowych inwestorów do gminy Książ Wielkopolski.

źródło: UM Książ Wlkp.

Czym jest rewitalizacja?


Berdychowski Wv

Rewitalizacja to proces zmierzający do poprawy stanu i jakości przestrzeni miejskich lub wiejskich, której funkcje, walory estetyczne, ekonomiczne czy społeczne uległy pogorszeniu.

Jest to kompleksowy proces obejmujący wiele działań, które mają na celu przywrócenie walorów i funkcji danego obszaru oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Rewitalizacja obejmuje szereg działań, takich jak: modernizację infrastruktury, remonty i modernizacje budynków, rewitalizację zdegradowanych terenów, ożywienie przestrzeni publicznej, poprawę jakości środowiska naturalnego, rozwijanie turystyki, tworzenie nowych miejsc pracy, a także promowanie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.
Rewitalizacja ma na celu zmniejszenie wykluczenia społecznego, wzrost aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego danego obszaru.

Często jest realizowana w ramach programów rewitalizacyjnych, które są planami strategicznymi dla danego obszaru i określają cele i zadania do realizacji.