||

Przetarg po raz czwarty

Zamówienie rozpisane jest na okres 36 miesięcy, na określonych przez zamawiającego liniach, według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy na dni robocze i soboty, taborem autobusowym, spełniającym wymagania dla komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Świadczenie przewozów w oparciu o obowiązujący rozkład jazdy w dni robocze (około 1 632,9 km dziennie); w soboty (około 100,9 km dziennie). Obsługa dotyczy 3 linii miejskich oraz 14 linii podmiejskich.

Po tym, jak ratusz unieważnił przetarg poprzedni, a stało się to pod koniec stycznia, jedyny oferent – miejscowa firma TOTEM – pokusiła się o krótki komentarz do tych wydarzeń. – Mamy diametralnie różne wyniki wyliczeń tzw. stawki mogącej zaistnieć w ciągu czterech lat funkcjonowania kontraktu, jeżeli nawet hipotetycznie podniesiono by stawkę o 17 procent w ciągu czterech lat to ogólna inflacja roczna w Polsce właśnie tyle wynosi, a co z pozostałymi trzema latami i ryzykiem? Nikt też nie wspomina że stawka może być umniejszona np. o 14 procent… Ile życie kosztuje obecnie to każdy z nas prywatnie doskonale wie…, każdy pracownik w Polsce oczekuje podwyżki wynagrodzenia i to jest całkowicie zrozumiałe. Cały czas mimo wszystko jestem dobrej myśli i pełen pomysłów żeby jeszcze bardziej podnieść jakość świadczonych usług dla pasażerów – Artur Strzelec, właściciel firmy TOTEM oznajmił za pośrednictwem mediów społecznościowych.