Ile zabytków w gminie Zaniemyśl?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Gminna ewidencja zabytków została przedłożona, niemniej cały czas trwają prace związane z jej uzupełnieniem. Wójt Justyna Dąbrowska w odpowiedzi na interpelację radnej zaznacza, że na 183 obiekty lub zespoły obiektów, które mają zostać ujęte w gminnej ewidencji zabytków dla 133 z nich złożone zostały karty zabytku nieruchomego łącznie z fotografiami orz mapami z zaznaczonymi miejscami ich usytuowania. Ponadto ujawniono równie brak czterech obiektów, a pozostałe 46 wymagają uzupełnienia. Wójt zaznacza, że uzupełniona ewidencja zostanie złożona do końca grudnia tego roku.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Sporządzenie takiego dokumentu może być przepustką do otrzymania przez gminę środków z Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%.

  Wyniki exit poll do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Zakończenie naboru na rządowe środki zaplanowane zostało na 17 marca.