||

Śremska Rada Seniorów podsumowała miniony rok

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W poniedziałkowym spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich burmistrz Śremu Adam Lewandowski, przedstawiciele rady miejskiej w Śremie – Nina Stępa i Lilianna Wąsik oraz przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej – kierownik Maria Świdurska oraz Joanna Ratajczak.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Tematem przewodnim spotkania było sprawozdanie z działalności Śremskiej Rady Seniorów w 2022 roku, a także omówienie następnych działań. Z informacji przekazanych przez Wojciecha Strabla, przewodniczącego Śremskiej Rady Seniorów wynika, że rada w 2022 roku zebrała się osiem razy. – Średnia frekwencja na spotkaniu wynosiła 85,41 proc. – wyjaśnił przewodniczący.

Fot. D. Górna

Integracja


Berdychowski Wv

Ze wspomnianego wcześniej sprawozdania wynika, że rada w dużej mierze stawiała na integrację poprzez sport, zabawę i propagowanie zdrowego stylu życia. – We współpracy z Hufcem ZHP w maju zorganizowaliśmy wielopokoleniowe spotkanie integracyjne w Grodzewie – wspominał W. Strabel.

Fot. A. Andrzejczak

Przewodniczący przypomniał także biesiadę oraz Tydzień dla Seniora, które zostały zorganizowane ze Śremskim Ośrodkiem Kultury oraz I Turniej Seniorów Amatorów w Boule we współpracy ze Śremskim Klubem Przyjaciół Petanque Buler. Warto także wspomnieć Rajd Nordic Walking, gdzie partnerem był Śremski Sport czy spektakl teatralny w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie.

Ciekawym wydarzeniem zorganizowanym przez Śremską Radę Seniorów był rajd rowerowy do Bodzyniewa. Udało nam się to dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową w Bodzyniewie oraz Towarzystwem na Rzecz Rozwoju Wsi Bodzyniewo i Śremskim Sportem – podkreślał W. Strabel

fot. D. Górna
  Pijany spowodował wypadek pod Kórnikiem

Wiele spraw do załatwienia

Podczas poniedziałkowej sesji pojawiły się także głosy przypominające o ważnych dla seniorów sprawach. Ponownie została podniesiona kwestia komunikacji miejskiej i przywrócenia kursów w kierunku cmentarza komunalnego w soboty i niedziele. Ponadto Elżbieta Siczyńska zaapelowała o poprawę dostępności do toalet w miejscach publicznych.

Przypomnijmy, że Śremska Rada Seniorów została powołana 21 listopada 2019 r. Natomiast inauguracyjne posiedzenie Śremskiej Rady Seniorów odbyło się 25 lutego 2020 roku. Jej kadencja trwa 4 lata.

Celem rady jest wspieranie i reprezentowanie środowiskowe starszych, zamieszkałych w gminie Śrem. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy, inicjatywny, może podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i jednostkami administracji publicznej oraz innymi radami seniorów.