|||

Kolej+. Wielkopolskie umowy podpisane. Inwestycja może ruszyć z kopyta

Wielkopolska do ostatniej chwili zwlekała z przystąpieniem do podpisania umowy na realizację przedsięwzięć w ramach rządowego programu Kolej Plus. Dziś to zostało dopięte.

Podpisanie umów między PLK S.A. a samorządem woj. wielkopolskiego umożliwia ogłoszenie przetargów na określenie szczegółowego zakresu inwestycji. Dokumentacja jest niezbędna do rewitalizacji czterech linii i budowy nowej trasy kolejowej. Inwestycje, o łącznej długości ponad 200 km, zwiększą dostęp do kolei. Podróże będą bardzie konkurencyjne względem innych środków transportu. Szacunkowa wartość wszystkich projektów to ok. 2,2 mld zł.Jednym z projektów, którego dotyczy niniejsza umowa jest projekt śremski. Dotyczy on rewitalizacji linii nr 369 łączącej Śrem z Czempiniem. Na liczącym ok. 21 km odcinku trasy będzie nowy tor i sieć trakcyjna.

Linia, niewykorzystywana od 1995 r., zostanie dostosowana do prędkości 120 km/h.

Dojazd do stolicy Wielkopolski, z wykorzystaniem zmodernizowanej linii Wrocław – Poznań, z którą będzie się łączył śremski odcinek, szacowany jest na ok. 55 min. Nowe perony, zapewniające dogodny dostęp do pociągów, przewidziano w Manieczkach, Szymanowie, Psarskim i Śremie. Uwzględniono rezerwę terenu pod budowę kolejnych przystanków Grabianowo i Szołdry.

Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Bardzo pochlebnie i ciepło o projekcie wypowiada się Adam Lewandowski. – Musimy myśleć przyszłościowo – mówi burmistrz Śremu. – Ostatnie badania pokazały, że na centralnym moście w Śremie na dobę przejeżdża 25 tys. samochodów, a na obwodnicy 13 tys. samochodów. Musimy intensywnie myśleć o przyszłości. Przewiduje się, że około 6-7 tys. pasażerów dziennie będzie poruszało się tym pociągiem – dopowiada burmistrz.

Podpisanie umowy jest kolejnym z etapów do przywrócenia połączenia kolejowego Śremu. W dalszej kolejności trzeba przygotować dokumentację. – Myślę, że to potrwa około roku do półtora roku – zapowiada burmistrz Lewandowski.

Następnie zostanie rozpisane postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji, a finał inwestycji przewidywany jest na 2028/2029 rok.