|

Dolsk. Na co przeznaczone zostały środki pozyskane w ramach konkursu „Rosnąca odporność?”

Wyróżnione gminy odnotowały wzrost w pełni zaszczepionych osób średnio o 26 proc. wyższy niż w pozostałych jednostkach.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 10 listopada 2021 roku. Miejsca w rankingu przyznawane były według wskaźnika wzrostu – im wyższy wskaźnik, tym wyższa pozycja rankingowa. Gmina Dolsk uzyskała wskaźnik na poziomie 9,089, zajmując tym samym II miejsce wśród gmin powiatu śremskiego.Na co samorząd wydał pozyskane 500 tys. zł?


VW_Berdychowski_400_150(1)

Środki zostały wydane w całości w roku 2022. 250 tys. zł. przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z remontem sali widowiskowej w Dolsku. 235 tys. zł przeznaczono na realizację zadania pt. „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, a pozostałe 15 tys. zł trafiło w formie dotacji do Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego Śremie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla poradni ginekologicznej.