|

Dolsk. Na co przeznaczone zostały środki pozyskane w ramach konkursu „Rosnąca odporność?”

Wyróżnione gminy odnotowały wzrost w pełni zaszczepionych osób średnio o 26 proc. wyższy niż w pozostałych jednostkach.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 10 listopada 2021 roku. Miejsca w rankingu przyznawane były według wskaźnika wzrostu – im wyższy wskaźnik, tym wyższa pozycja rankingowa. Gmina Dolsk uzyskała wskaźnik na poziomie 9,089, zajmując tym samym II miejsce wśród gmin powiatu śremskiego.

Na co samorząd wydał pozyskane 500 tys. zł?

VW_Berdychowski_400_150(1)

Środki zostały wydane w całości w roku 2022. 250 tys. zł. przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z remontem sali widowiskowej w Dolsku. 235 tys. zł przeznaczono na realizację zadania pt. „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, a pozostałe 15 tys. zł trafiło w formie dotacji do Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego Śremie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla poradni ginekologicznej.