|

Jednostka OSP Czmoń chce do KSRG

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

13 stycznia w kórnickim magistracie doszło do podpisania trójstronnej umowy pomiędzy przedstawicielami PSP, gminy Kórnik oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czmoniu w sprawie włączenia jednostki OSP Czmoń w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dla czmońskiej jednostki włączenie do KSRG to przede wszystkim oznaka prestiżu i dostrzeżenia jakości oraz umiejętności strażaków ochotników.Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Krajowy system ratowniczo – gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w te struktury jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Jednostka taka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego reagowania, w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu, to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, kwalifikowana pierwsza pomoc oraz wiele innych.

Po włączeniu OSP Czmoń do systemu na terenie gminy Kórnik będą działały trzy jednostki w ramach KSRG. Są to jednostki OSP Kórnik, OSP Kamionki i właśnie OSP Czmoń.