|||||

Likwidacja azbestu

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Termin na złożenie wniosku upływa 31 stycznia 2023 r. Dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, z której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Planowany termin realizacji prac związanych z realizacją zadania – do dnia 31 sierpnia 2023 r.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Przypomnijmy, że wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Pomoc finansowa wynosi 100 proc. kosztów wykonania prac związanych z usunięciem odpadów w postaci zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest (zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia), do kwoty nie wyższej niż 5 000 zł brutto. Natomiast w przypadku wniosku dotyczącego usunięcia odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych – do kwoty nie wyższej niż 7 500 zł brutto.

Regulamin realizacji zadania w roku 2023, a także formularz wniosku oraz formularze załączników do wniosku dostępne są na stronach internetowych starostwa powiatowego w Śremie oraz urzędów gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji udzielonych powiatowi śremskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przez gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Śrem.