|

Teleopieka dla ksiąskich seniorów

Teleopieka to rodzaj opieki, który polega na zdalnym monitorowaniu osoby starszej. Dzięki tzw. opaskom bezpieczeństwa można na bieżąco monitorować lokalizację seniora, puls i inne parametry życiowe. Opaski zazwyczaj posiadają również funkcję SOS, czyli opcję szybkiego powiadamiania opiekuna o zagrożeniu.

Podobny pilotażowy program został wprowadzony w ubiegłym roku przez śremski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem tego projektu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, którzy mieszkają samotnie, podniesienie jakości życia seniorów i wdrożenie modelu wsparcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Najważniejszą funkcją opaski była możliwość bezpośredniego kontaktu z centrum monitoringu, które dalej powiadamiało odpowiednie służby oraz osoby wskazane przez posiadacza opaski monitorującej.

Teraz teleopiekę testować będą ksiąscy seniorzy. – Zapraszamy osoby po 60 roku życia, z terenu gminy Książ Wlkp., do zgłaszania chęci udziału w projekcie – zachęca ksiąski magistrat.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 stycznia 2023r.:

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., przy ul. Stacha Wichury 11a,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 612822700
  • elektronicznie: ops@ops.ksiaz-wlkp.pl w tytule wiadomości wpisując „zgłoszenie – teleopieka”, a w treści zawierając numer telefonu osoby zainteresowanej.