|

Brodniczanie oddadzą hołd powstańcom

W gminie Brodnica doskonale zdają sobie sprawę z tego, kiedy wybuchło oraz kiedy zakończyło się Powstanie Wielkopolskie. Niemniej w Brodnicy decydowano, że upamiętniać będą powstanie oraz walczących i poległych powstańców, w tym również – a może przede wszystkim – brodniczan, którzy ginęli za wolną Wielkopolskę, a później Polskę, w dniu 6 stycznia.

Dlaczego 6 stycznia? Wtedy właśnie w Brodnicy przypada uroczystość odsłonięcia tablicy, która stanowi pomnik, namacalne świadectwo oddania brodniczan w walce o niepodległość.Na tablicy przy pomniku znajdują się nazwiska tych powstańców, którzy oddali życie w walkach powstańczych lub uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim w inny sposób.

Uroczystości w Brodnicy odbędą się jutro, tj 6 stycznia w samo południe. Tam przy pomniku powstańców złożone zostaną wiązanki kwiatowe oraz zapalone zostaną znicze pamięci.