Image

Wraca opłata targowa

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, która odbyła się we wtorek, 20 grudnia radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powrotu opłat targowych. Przypomnijmy, że temat podejmowany był w maju 2020 roku. Wówczas zadecydowano, że „Zwalnia się od opłat targowych sprzedaż prowadzoną podczas obowiązywania na obszarze gminy Śrem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS – CoV – 2”.

Podyktowane to było między innymi troską o zdrowie zarówno inkasentów jak i sprzedawców. Tymczasem stan epidemii w Polsce został kilka miesięcy temu odwołany przez Ministra Zdrowia. Od maja br. obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Mniej zakażeń


Berdychowski Kwiecien2 2024

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat targowych podyktowane jest ustabilizowaniem się sytuacji epidemiologicznej w kraju(…). Na podstawie archiwalnych statystyk udostępnionych na stronie Ministerstwa Zdrowia ustalono, że w ostatnim półroczu 2022 r. na obszarze gminy Śrem nie zarejestrowano gwałtownego wzrostu zachorowalności na koronawirusa SARS-CoV-2”.

Ponadto urząd decyzję argumentuje również tym, że wznowienie poboru opłaty targowej od sprzedaży prowadzonej na terenie gminy Śrem będzie miało skutek finansowy dla budżetu gminy. Szacowane roczne dochody z tytułu poboru opłaty targowej mają wynieść około 260 tys. zł.