| |

Śremski Sport będzie zarządzać gminnymi obiektami sportowymi

Podczas sesji rady miejskiej radni pochylili się nad uchwałą „w sprawie powierzenia spółce „Śremski Sport Sp. z o.o.” zadań własnych gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”.

Mowa tu o takich obiektach jak:

  1. Stadion Miejski w parku miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie,
  2. Plaża Miejska, ul. Jeziorna w Śremie,
  3. Centrum rekreacyjno-sportowe, ul. Fiołkowa w Psarskiem.
fot.srem.pl

W tym miejscu przypomnijmy, że dotychczas zarządzaniem gminnymi obiektami sportowymi zajmowała się firma Zarządzanie Nieruchomościami „Twój Dom I Ogród” – Stanisław Kubisiak. Jednak spółka Śremski Sport w porozumieniu z ratuszem zdecydowała się wystąpić o możliwość przejęcia tej funkcji.

To była inicjatywa pochodząca zarówno ze strony spółki jak i gminy. Zdajemy sobie sprawę, że ten pierwszy rok nie będzie należał do łatwych, ale wierzę, że to dobra decyzja – zapewniał burmistrz podczas sesji rady miejskiej

VW_Berdychowski_400_150(1)
fot. D. Górna

Z kolei Daniel Cicharski, prezes spółki Śremski Sport nie kryje zadowolenia z takiego obrotu sprawy. – Cieszymy się z tej decyzji. Można powiedzieć, że obiekty wracają do macierzy, czyli do jednostki, która kiedyś nimi zarządzała. Jest to dla nas duże wyzwanie i duża szansa rozwoju dla spółki. Jesteśmy w pełni przygotowani, żeby od 1 stycznia rozpocząć zarządzanie tymi obiektami – zapewnia prezes.

Swoje zdanie wyraził również radny Rafał Wachowiak (były prezes spółki Śremski Sport – przyp. red.). – To dobra decyzja. Żałuję, że podjęta tak późno – zaznaczył.

Przeciw uchwale głosowało czterech radnych – Piotr Mulkowski, Tomasz Jakuszek, Marek Basaj, Cezary Strzelec.

fot. srem.pl

Natomiast zdaniem burmistrza dotychczasowa działalność spółki Śremski Sport wskazuje, że wywiązuje się ona w sposób właściwy z powierzonych jej zadań. – Spółka jest przygotowana do podjęcia nowych zadań z zakresu sportu i rekreacji, realizowanych dotychczas na majątku gminy przez podmioty trzecie („Twój Dom i Ogród” – przyp. red.) – uzasadniał A. Lewandowski.

Uchwała będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2032, czyli przez okres 10 lat. Natomiast szczegółowe kwestie związane z realizacją powierzonych spółce zadań własnych gminy zostaną uregulowane w drodze umowy wykonawczej zawartej pomiędzy gminą a spółką.

Z uzasadnienia do uchwały wynika, że (…)powołana umowa wykonawcza określi m.in. zasady ustalenia rekompensaty z tytułu wykonywania przez spółkę powierzonego zadania gminy. Ustalona rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się z powierzonego zadania, przy uwzględnieniu uzyskiwanych przychodów i rozsądnego zysku. Zastosowanie rekompensaty zapewni spółce stabilny mechanizm finansowania zadań i pozwoli na rozwój działalności z zakresu sportu, turystyki i rekreacji dla dobra całej wspólnoty samorządowej(…).