Skromnie i po strażacku. Wigilijne spotkanie w OSP Mchy

Na spotkaniu pojawiło wielu gości m.in: burmistrz Książa Wielkopolskiego, Teofil Marciniak, przewodniczący rady miejskiej, Sławomir Przybylski, członek rady powiatu, Wojciech Świdurski oraz ksiądz proboszcz mchowskiej parafii, Artur Kosior.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od modlitwy oraz podzielenia się opłatkiem. Następnie każdy z uczestników złożył każdemu życzenia świąteczne i wspólnie odśpiewano kolędy. Po tym wszyscy zasiedli do poczęstunku, który został przygotowany wspólnymi siłami.

Całe opłatkowe spotkanie w OSP Mchy upłynęło w miłej oraz przyjemnej atmosferze. W powietrzy czuć było klimat zbliżających się świąt.